Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.01.2018 12:03 do 06.07.2018 15:44.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oświadczenia majątkowe

Wzory formularzy:

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych >>>r


Zgodnie z art. 24i ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.r

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm. ).r

Wyłączenia informacji niejawnych z oświadczeń majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, dokonuje p. Ewa Jankowska, inspektor w Biurze ds. Zarządzania Kadrami UMŁ.r

Wyłączenia informacji niejawnych z oświadczeń majątkowych radnych dokonuje p. Aneta Rabenda, inspektor w Biurze Rady Miejskiej UMŁ.


Metryka strony i historia zmian