Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.02.2019 11:00 do 08.02.2019 11:01.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Do głosowania zostało:

2019-04-07 godz. 08:00

JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA - OSIEDLA

Stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miejską w Łodzi i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców Miasta. Utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Łodzi.r

Na terenie Łodzi działa 36 jednostek pomocniczych - osiedli.

Obsługa jednostek pomocniczych Miasta - osiedli