Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 03.01.2018 10:46 do 03.01.2018 11:03.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

XIII edycja Konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta-osiedla

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli jednostkom pomocniczym, zmienioną uchwałami Nr LXXIX/1642/14 z dnia 15 stycznia 2014r. i Nr XC/1886/14 z dnia 3 lipca 2014r. przyznawane są środki finansowe przeznaczane na realizację zadań:

 1. bieżących (dotychczas określanych jako statutowe);
 2. inwestycyjnych lub remontowych, naliczane w trybie tzw. algorytmu;
 3. inwestycyjnych, wybranych w drodze konkursu.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań jednostek pomocniczych uchwalane są corocznie w budżecie Miasta Łodzi.r

Łączna wysokość środków przyznawanych jednostkom pomocniczym na realizację zadań wymienionych w pkt 2 i 3 nie może być mniejsza niż 25.000.000 zł Kwota ta dzielona jest na dwie części. Jedna część przeznaczona jest na finansowanie drobnych, niewymagających dłuższych przygotowań zadań inwestycyjnych lub remontowych wskazanych przez osiedla w trybie tzw. algorytmu (co najmniej 75 %) natomiast druga część środków przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych wyłanianych w drodze corocznie przeprowadzanego konkursu (nie więcej niż 25%).r

Przedmiotem konkursu są jednoroczne zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta. Zadania te mogą obejmować w szczególności:

 1. budowę, modernizację lokalnych dróg, chodników i oświetlenia,
 2. budowę, modernizację w zakresie małej infrastruktury technicznej,
 3. budowę lub modernizację osiedlowych placów zabaw i urządzeń kultury fizycznej,
 4. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
 5. tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.

Zadania inwestycyjne mogą być zgłaszane oddzielnie przez poszczególne jednostki pomocnicze Miasta bądź wspólnie przez kilka z nich. Jednostka pomocnicza może zgłosić do konkursu, samodzielnie bądź wspólnie z innymi jednostkami, nie więcej niż dwa zadania.
Zadanie inwestycyjne ma być realizowane na terenach i w obiektach stanowiących mienie Miasta nie obciążone na rzecz osób trzecich. Koszty realizacji zgłoszonego do konkursu zadania inwestycyjnego (wraz z dokumentacją projektową, jeśli jej brakuje) nie mogą być mniejsze niż 100.000 zł i większe niż 1.000.000 zł. Minimalna kwota środków, w przypadku zadań posiadających szczególne wartości społeczne, zgłaszanych przez osiedla, którym przyznano w ramach tzw. algorytmu w roku poprzedzającym rok realizacji zadania inwestycyjnego kwotę mniejszą niż 100.000 zł, może wynosić 50.000 zł.
Każde zadanie inwestycyjne należy zgłosić na oddzielnym formularzu wniosku konkursowego.r

Prezydent Miasta Łodzi, zarządzeniem Nr 5518/VI/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. wprowadził Regulamin konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi-osiedla. r

Zarządzenie Nr 7551/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi-osiedla r

Zarządzenie Nr 405/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania na okres VII kadencji Rady Miejskiej w Łodzi Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi – osiedla.

Obsługa jednostek pomocniczych Miasta - osiedli

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Obsługę organów jednostek pomocniczych Miasta - osiedli prowadzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury.r

Zadania Biura:

 1. obsługa organów jednostek pomocniczych miasta;
 2. przygotowywanie projektów decyzji organów miasta oraz analiz i informacji w zakresie spraw dotyczących jednostek pomocniczych miasta;
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do rad jednostek pomocniczych miasta oraz referendów w sprawie odwołania organów uchwałodawczych tych jednostek.

 

 

Dyrekcja Biura

dyrektor - Grzegorz Justyński, tel. (42) 638 46 00;r

p.o. zastępcy dyrektora - Katarzyna Luzyńczyk tel. (42) 638 46 00

r

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00.

Społeczny Pełnomocnik ds. Jednostek Pomocniczych Miasta Łod

Krzysztof Makowskir

k.makowski@uml.lodz.pl

Pracownicy merytoryczni

Obsługa jednostek pomocniczych Miasta - osiedli realizowana jest przez następujących pracowników Biura:

Lp.

Imię i nazwisko

pracownika

Miejsce świadczenia obsługi

Telefon, e-mail

1.       

Paulina Kozoris

 

Bałuty,

ul. Zachodnia 47,p. 134

638-51-86 p.kozoris@uml.lodz.pl

2.       

Jadwiga Mokrowska

 

Bałuty,

ul. Zachodnia 47,p. 128

638-51-82 j.mokrowska@uml.lodz.pl

3.       

Ewa Karwowska

Górna,

al. Politechniki 32,p.109

638-56-00   ewa.karwowska@uml.lodz.pl

4.       

Małgorzata Talar

Górna,

al. Politechniki 32,p.109

638-56-00 m.talar@uml.lodz.pl

5.       

Dorota Dudkiewicz

Polesie,

ul. Krzemieniecka 2a,p. 115

638-52-61   d.dudkiewicz@uml.lodz.pl

6.       

Katarzyna Pawlic

Polesie,

ul. Krzemieniecka 2a, p. 115

638-52-62   k.pawlic@uml.lodz.pl

7.       

Iwona Lasota

Polesie,

ul. Krzemieniecka 2a, p. 115

638-52-53   i.lasota@uml.lodz.pl

8.    

Damian Redlicki

Śródmieście,

ul. Piotrkowska 115, p. 6

638-40-93   d.redlicki@uml.lodz.pl

9.    

Marta Kupczyk

 

Widzew,

al. Piłsudskiego 100, p. 29

638-54-69   ma.klemba@uml.lodz.pl

10.

Beata Skrzeczkowska

Widzew,

al. Piłsudskiego 100, p. 29

 638-54-22

b.skrzeczkowska@uml.lodz.pl

 

 

Obsługa prawna

Obsługę prawną świadczą:

 1. mecenas Urszula Onak-Mirowska
  Miejsce świadczenia obsługi prawnej:
  al. Politechniki 32, p. 113, tel.: + 48 (42) 638 56 33
  Terminy dyżurów:         
  poniedziałek: 8.00 - 12.00
  wtorek: 10.00 - 17.00
  środa: 8.00 - 16.00
  piątek: 10.00 - 16.00

 2. mecenas Urszula Dłabich
  Miejsce świadczenia obsługi prawnej: ul. Sienkiewicza 5, pokój 430. tel. +48 42 638-43-29
  Terminy dyżurów:
  poniedziałek: 10-16
  wtorek: 8-16
  środa: 8-16
  piątek: 9-12

 3. mecenas Aleksandra Oszczęda-Gaj
  Miejsce świadczenia obsługi prawnej: ul. Piotrkowska 104, pokój 380. tel. +48 42 638-53-68
  Terminy dyżurów:
  poniedziałek: 8-14
  wtorek: 9-14
  środa: 8-16
  czwartek: 8-14

 

 

Obsługa prac Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych

Obsługa prac Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi wykonywana jest przez Justynę Kwiatkowską-Zubiel:
ul. Piotrkowska 115 p.6 II piętro, tel.: + 48 (42) 638 41 80;
e-mail: justyna.kwiatkowska@uml.lodz.pl


Informację wprowadził(a): Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ (06.10.2016 11:07)

Informację zmodyfikował(a): Joanna Górska / RO (22.09.2020 10:00)

Ilość odwiedzin: 53084

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
22.09.2020 10:00 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
22.09.2020 09:59 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
22.09.2020 09:59 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
22.09.2020 09:54 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
17.08.2020 15:51 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
06.07.2020 08:49 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
06.07.2020 08:28 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
07.05.2020 12:23 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
24.04.2020 14:58 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
26.02.2020 15:05 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.02.2020 11:44 Joanna Górska / RO Modyfikacja treści
09.01.2020 14:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.12.2019 11:29 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.10.2019 13:18 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.10.2019 13:17 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.10.2019 13:08 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.10.2019 13:07 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.10.2019 13:06 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.10.2019 13:06 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.10.2019 13:04 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.10.2019 12:45 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.10.2019 12:43 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.09.2019 13:30 Ewa Karwowska Modyfikacja treści
26.04.2019 10:18 Konrad Ciężki / BPiNM Modyfikacja treści
26.04.2019 10:18 Konrad Ciężki / BPiNM Modyfikacja treści
25.03.2019 10:56 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
25.03.2019 10:56 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
25.03.2019 10:45 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
14.03.2019 11:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.03.2019 11:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.02.2019 11:46 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2019 09:32 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
08.02.2019 11:01 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
08.02.2019 11:00 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
07.02.2019 13:50 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
07.02.2019 13:37 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
30.01.2019 12:31 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
25.01.2019 15:59 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
25.01.2019 11:05 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
23.01.2019 13:29 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
09.01.2019 12:16 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
09.01.2019 11:11 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
09.01.2019 11:10 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
09.01.2019 10:55 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
11.12.2018 11:42 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
26.10.2018 10:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.10.2018 15:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.08.2018 16:28 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:42 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:34 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:33 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:32 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 15:29 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
07.08.2018 11:06 Katarzyna Wachowska Modyfikacja treści
26.02.2018 10:11 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 12:59 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 12:47 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.01.2018 12:46 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
03.01.2018 11:17 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:14 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:13 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:12 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:11 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 11:03 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
03.01.2018 10:46 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
07.12.2017 14:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.12.2017 14:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.10.2016 11:07 Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ Utworzenie strony