Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.12.2018 11:42 do 09.01.2019 10:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA - OSIEDLA

Stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miejską w Łodzi i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców Miasta. Utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Łodzi.r

Na terenie Łodzi działa 36 jednostek pomocniczych - osiedli.

Obsługa jednostek pomocniczych Miasta - osiedli


Metryka strony i historia zmian