Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.01.2018 15:10 do 12.02.2018 11:48.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

ul. Zbocze 22, 92-003 Łódź
tel.: +48 (42) 679-51-03
www: www.stoki.info
e-mail: stokisikawapodgorze@uml.lodz.pl

Radni Rady Osiedla

Skład Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze:
 • przewodniczący: Krzysztof Makowski
 • z-ca przewodniczącego: Agnieszka Leszczyńska
 • sekretarz: Piotr Chmielecki
 • skarbnik: Anna Rosińska (spoza Rady)
 • Mirosław Chmielecki
 • Piotr Czechowski
 • Dawid Kolasa
 • Agnieszka Leszczyńska
 • Elżbieta Soboń
 • Marcin Włodarczyk
 • Elżbieta Czarnecka
 • Wiesław Duszak
 • Wojciech Galicki
 • Michał Kwiatkowski
 • Emilia Lewandowska
 • Paweł Sałata
 • Jarosław Trepczyński
Skład Zarządu Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze:
 • przewodniczący: Wiesław Duszak
 • z-ca przewodniczącego: Jarosław Trepczyński
 • Piotr Czechowski
 • Przemysław Bartosik
 • Janina Jaros
 • Michał Kwiatkowski
 • Marcin Włodarczyk

Dyżury członków rady osiedla

Dyżury członków rady osiedla: we wtorki, w godz. 17.30-19.00, w siedzibie jednostki pomocniczej

Uchwały 2017

Uchwały archiwum