Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Osiedla - to jednostki pomocnicze Miasta. Stanowią najniższy, pomocniczy szczebel samorządu miejskiego i ściśle współpracują z Radą Miejską w Łodzi oraz Prezydentem Miasta. Na czele każdego osiedla stoi Rada Osiedla. Ich najważniejszym zadaniem jest aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot i tworzenie sąsiedzkich więzi na danym obszarze.

Osiedla jako jednostki pomocnicze Miasta utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Łodzi.


Informację wprowadził(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (08.02.2019 09:50)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (28.02.2020 12:30)

Ilość odwiedzin: 2675