Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

do 20 lutego 2019 r. podanie do publicznej wiadomości przez Miejską Komisję Wyborczą do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi oznaczenia Osiedla i jego granic oraz liczby wybieranych członków poszczególnych rad, numeru okręgu wyborczego, granic i numerów obwodów głosowania oraz adresów lokali wyborczych
13 marca 2019 r. zamknięcie list wyborczych
do 22 marca 2019 r. powołanie obwodowych komisji wyborczych
do 28 marca 2019 r. zarządzenie wydrukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na członków poszczególnych rad
7 kwietnia 2019 r. przeprowadzenie głosowania.

Informację wprowadził(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (08.02.2019 09:48)

Informację zmodyfikował(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (21.02.2019 14:39)

Ilość odwiedzin: 234