Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

 

Kandydować do Rady Osiedla może osoba, która ( bierne prawo wyborcze):

  • ukończyła 18 lat,
  • ma czynne prawo wyborcze,
  • nie jest członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej do wyborów do Rad Osiedli w 2019 r.
  • zgłoszona lista kandydatów na członków Rady musi być podpisana przez 50 wyborców stale zamieszkujących w Osiedlu, niekandydujących w wyborach.

Liczba mandatów w poszczególnych Radach Osiedli (alfabetycznie)

Liczba radnych zależna jest od liczy mieszkańców zamieszkujących dane osiedla. 

  • 15 jeżeli na obszarze dzielnicy zamieszkuje do 20 tys. mieszkańców,
  • 21 gdy liczba mieszkańców jest większa od 20 tys.
Nazwa osiedla Liczba mandatów Liczba mieszkańców
wg. stanu
na 31.12.2018 r.
Andrzejów 15 5.665
Bałuty Zachodnie 15 6.985
Bałuty-Centrum 21 44.813
Bałuty-Doły 21 40.447
Chojny 21 32.079
Chojny-Dąbrowa 21 47.024
Dolina Łódki 15 2.274
Górniak 15 17.822
im. Montwiłła-Mireckiego 15 1.632
Julianów-Marysin- Rogi 15 11.482
Karolew-Retkinia Wschód 21 36.056
Katedralna 21 35.961
Koziny 15 9.984
Łagiewniki 15 1.668
Lublinek-Pienista 15 5.512
Mileszki 15 1.948
Nad Nerem 15 1.075
Nowosolna 15 4.117
Olechów-Janów 21 21.054
Osiedle nr 33 15 1.034
Piastów-Kurak 15 19.420
Radogoszcz 21 30.851
Retkinia Zachód-Smulsko 21 26.043
Rokicie 15 16.712
Ruda 15 11.345
Śródmieście-Wschód 15 17.548
Stare Polesie 21 32.898
Stary Widzew 21 21.223
Stoki-Sikawa-Podgórze 15 10.611
Teofilów-Wielkopolska 21 43.085
Widzew-Wschód 21 37.412
Wiskitno 15 3.447
Wzniesień Łódzkich 15 1.317
Zarzew 15 19.919
Zdrowie-Mania 15 3.016
Złotno 15 8.356

 

 


Informację wprowadził(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (08.02.2019 10:57)

Informację zmodyfikował(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (21.02.2019 09:48)

Ilość odwiedzin: 486

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
21.02.2019 09:48 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2019 09:48 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2019 09:47 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 17:08 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 16:53 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:29 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:23 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:19 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:19 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:18 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:16 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:14 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:14 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:13 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
12.02.2019 17:13 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
08.02.2019 12:58 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
08.02.2019 10:57 Hanna Zubrzycka / BPiNM Utworzenie strony