Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.02.2019 16:53 do 20.02.2019 17:08.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

 

Kandydować do Rady Osiedla może osoba, która ( bierne prawo wyborcze):

  • ukończyła 18 lat,
  • ma czynne prawo wyborcze,
  • nie jest członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej do wyborów do Rad Osiedli w 2019 r.
  • zgłoszona lista kandydatów na członków Rady musi być podpisana przez 50 wyborców stale zamieszkujących w Osiedlu, niekandydujących w wyborach.

Liczba mandatów w poszczególnych Radach Osiedli

Lp.

Nazwa osiedla

Liczba mandatów

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 r.

1.

Bałuty Zachodnie

15

6.985

2.

Radogoszcz

21

30.851

3.

Łagiewniki

15

1.668

4.

Julianów-Marysin- Rogi

15

11.482

5.

Bałuty-Doły

21

40.447

6.

Bałuty-Centrum

21

44.813

7.

Teofilów-Wielkopolska

21

43.085

8.

Wzniesień Łódzkich

15

1.317

9.

Nad Nerem

15

1.075

10.

Ruda

15

11.345

11.

Chojny

21

32.079

12.

Rokicie

15

16.712

13.

Górniak

15

17.822

14.

Piastów-Kurak

15

19.420

15.

Chojny-Dąbrowa

21

47.024

16.

Wiskitno

15

3.447

17.

Złotno

15

8.356

18.

Zdrowie-Mania

15

3.016

19.

im. Montwiłła-Mireckiego

15

1.632

20.

Karolew-Retkinia Wschód

21

36.056

21.

Retkinia Zachód-Smulsko

21

26.043

22.

Lublinek-Pienista

15

5.512

23.

Stare Polesie

21

32.898

24.

Koziny

15

9.984

25.

Katedralna

21

35.961

26.

Śródmieście-Wschód

15

17.548

27.

Andrzejów

15

5.665

28.

Dolina Łódki

15

2.274

29.

Mileszki

15

1.948

30.

Nowosolna

15

4.117

31.

Osiedle nr 33

15

1.034

32.

Olechów-Janów

21

21.054

33.

Stary Widzew

21

21.223

34.

Stoki-Sikawa-Podgórze

15

10.611

35.

Widzew-Wschód

21

37.412

36

Zarzew

15

19.919


Metryka strony i historia zmian