Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.03.2019 10:41 do 28.03.2019 10:43.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Kandydować do Rady Osiedla może osoba, która ( bierne prawo wyborcze):

  • ukończyła 18 lat,
  • ma czynne prawo wyborcze,
  • nie jest członkiem Obwodowej Komisji do spraw wyborów rad osiedli w okręgu wyborczym, w którym kandyduje na członka rady osiedla
  • zgłoszona lista kandydatów na członków Rady musi być podpisana przez 50 wyborców stale zamieszkujących w Osiedlu, niekandydujących w wyborach.

<div>
<h3>W związku ze zgłoszeniem kandydat&oacute;w na&nbsp;łonk&oacute;w rad osiedli, w ilości r&oacute;wnej liczbie mandat&oacute;w przewidzianej dla danego osiedla w 12 osiedlach głosowania nie&nbsp;przeprowadza się:</h3>
<ul>
<li>
<div>
<p>Dolina Łódki<span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;">Uchwała nr XVIII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Dolina Ł&oacute;dki, Okręg Wyborczy nr 27, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.<a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Dolina_Lodki.pdf" data-htmlarea-external="1"> <span class="ce-uploads-fileName">  >>> <br /></span></a></span> </span></p>
</div>
</li>
<li>Koziny <div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr XVI/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Koziny, Okręg Wyborczy nr 19, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div><a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Koziny.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"></span> >>> </a>
</li>
<li>Lublinek-Pienista
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr XVII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Lublinek-Pienista, Okręg Wyborczy nr 23, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div><a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Lublinek-Pienista.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
</li>
<li>Łagiewniki
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr X/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Łagiewniki, Okręg Wyborczy nr 3, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div><a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Lagiewniki.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
</li>
<li>im. J&oacute;zefa Montwiłła-Mireckiego - Uchwała nr XV/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla im. J&oacute;zefa Montwiłła-Mireckiego, Okręg Wyborczy nr 18, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.<a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania__im._Jozefa_Montwilla-Mireckiego.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> </span> </span></div>
</li>
<li>Nad Nerem
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr XII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Nad Nerem, Okręg Wyborczy nr 9, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div><a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Nad_Nerem.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
</li>
<li>Osiedle nr 33
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr XXI/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Nr 33, Okręg Wyborczy nr 33, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div><a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Osiedle_Nr_33.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
</li>
<li>Stary Widzew
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr XIX/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Stary Widzew, Okręg Wyborczy nr 30, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div><a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Stary_Widzew.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
</li>
<li>Stoki-Sikawa-Podg&oacute;rze
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr XX/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podg&oacute;rze, Okręg Wyborczy nr 31, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div> <a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Stoki-Sikawa-Podgorze.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
</li>
<li>Wiskitno
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr XIII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Wiskitno, Okręg Wyborczy nr 16, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div><a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Wiskitno.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
</li>
<li>Wzniesień Ł&oacute;dzkich
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr XI/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Wzniesień Ł&oacute;dzkich, Okręg Wyborczy nr 8, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div> <a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Wzniesien_Lodzkich.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
</li>
<li>Zdrowie-Mania
<div><span class="ce-uploads-description"><span style="color: #8d8d8d;"> Uchwała nr XIV/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członk&oacute;w Rady Osiedla Zdrowie-Mania, Okręg Wyborczy nr 17, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.</span> </span></div><a href="https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/uchwala_w_sprawie_nieprzeprowadzania_glosowania_Zdrowie-Mania.pdf" data-htmlarea-external="1"><span class="ce-uploads-fileName"> >>> </span> </a>
</li>
</ul>
</div>


Liczba mandatów w poszczególnych Radach Osiedli (alfabetycznie)

Liczba radnych zależna jest od liczy mieszkańców zamieszkujących dane osiedla. 

  • 15 jeżeli na obszarze dzielnicy zamieszkuje do 20 tys. mieszkańców,
  • 21 gdy liczba mieszkańców jest większa od 20 tys.
Nazwa osiedla Liczba mandatów Liczba mieszkańców
wg. stanu
na 31.12.2018 r.
Andrzejów 15 5.665
Bałuty Zachodnie 15 6.985
Bałuty-Centrum 21 44.813
Bałuty-Doły 21 40.447
Chojny 21 32.079
Chojny-Dąbrowa 21 47.024
Dolina Łódki 15 2.274
Górniak 15 17.822
im. Montwiłła-Mireckiego 15 1.632
Julianów-Marysin- Rogi 15 11.482
Karolew-Retkinia Wschód 21 36.056
Katedralna 21 35.961
Koziny 15 9.984
Łagiewniki 15 1.668
Lublinek-Pienista 15 5.512
Mileszki 15 1.948
Nad Nerem 15 1.075
Nowosolna 15 4.117
Olechów-Janów 21 21.054
Osiedle nr 33 15 1.034
Piastów-Kurak 15 19.420
Radogoszcz 21 30.851
Retkinia Zachód-Smulsko 21 26.043
Rokicie 15 16.712
Ruda 15 11.345
Śródmieście-Wschód 15 17.548
Stare Polesie 21 32.898
Stary Widzew 21 21.223
Stoki-Sikawa-Podgórze 15 10.611
Teofilów-Wielkopolska 21 43.085
Widzew-Wschód 21 37.412
Wiskitno 15 3.447
Wzniesień Łódzkich 15 1.317
Zarzew 15 19.919
Zdrowie-Mania 15 3.016
Złotno 15 8.356

 

 


Metryka strony i historia zmian