Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.02.2020 12:35 do 28.02.2020 12:36.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Kandydować do Rady Osiedla może osoba, która ( bierne prawo wyborcze):

 • ukończyła 18 lat,
 • ma czynne prawo wyborcze,
 • nie jest członkiem Obwodowej Komisji do spraw wyborów rad osiedli w okręgu wyborczym, w którym kandyduje na członka rady osiedla
 • zgłoszona lista kandydatów na członków Rady musi być podpisana przez 50 wyborców stale zamieszkujących w Osiedlu, niekandydujących w wyborach.

Komunikat dotyczący prowadzenia kampanii wyborczej w strefie objętej „Parkiem Kulturowym ulicy Piotrkowskiej”.

Prowadzenie kampanii wyborczej w wyborach do rad osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. podlega regulacji Uchwały Nr XXI/283/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.r

Jednocześnie lokalizacje do promowania kandydatów na członków rady osiedla zostały określone w załączniku do  Zarządzenia Nr 9329/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 września 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta Łodzi przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania.

Lista kandydatów

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na członków Rad Osiedli

Uchwała Nr XXV/11/19 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w uchwale w sprawie rejestracji list kandydatów na członków rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. oraz zarządzenia wydrukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad osiedli.r

 

Uchwała nr XXIII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednstek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rejestracji list kandydatów na członków rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. oraz zarządzenia wydrukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad osiedli.


W związku ze zgłoszeniem kandydatów na łonków rad osiedli, w ilości równej liczbie mandatów przewidzianej dla danego osiedla w 12 osiedlach głosowania nie przeprowadza się:

 • Dolina Łódki - Uchwała nr XVIII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Dolina Łódki, Okręg Wyborczy nr 27, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>

 • Koziny - Uchwała nr XVI/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Koziny, Okręg Wyborczy nr 19, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>

 • Lublinek-Pienista - Uchwała nr XVII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Lublinek-Pienista, Okręg Wyborczy nr 23, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Łagiewniki - Uchwała nr X/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Łagiewniki, Okręg Wyborczy nr 3, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • im. Józefa Montwiłła-Mireckiego - Uchwała nr XV/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, Okręg Wyborczy nr 18, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
   
 • Nad Nerem - Uchwała nr XII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Nad Nerem, Okręg Wyborczy nr 9, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Osiedle nr 33 - Uchwała nr XXI/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Nr 33, Okręg Wyborczy nr 33, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Stary Widzew - Uchwała nr XIX/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Stary Widzew, Okręg Wyborczy nr 30, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Stoki-Sikawa-Podgórze - Uchwała nr XX/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze, Okręg Wyborczy nr 31, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Wiskitno - Uchwała nr XIII/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Wiskitno, Okręg Wyborczy nr 16, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Wzniesień Łódzkich - Uchwała nr XI/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich, Okręg Wyborczy nr 8, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>
 • Zdrowie-Mania - Uchwała nr XIV/10/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na członków Rady Osiedla Zdrowie-Mania, Okręg Wyborczy nr 17, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. >>>

Liczba mandatów w poszczególnych Radach Osiedli (alfabetycznie)

Liczba radnych zależna jest od liczy mieszkańców zamieszkujących dane osiedla. 

 • 15 jeżeli na obszarze dzielnicy zamieszkuje do 20 tys. mieszkańców,
 • 21 gdy liczba mieszkańców jest większa od 20 tys.
Nazwa osiedla Liczba mandatów Liczba mieszkańców
wg. stanu
na 31.12.2018 r.
Andrzejów 15 5.665
Bałuty Zachodnie 15 6.985
Bałuty-Centrum 21 44.813
Bałuty-Doły 21 40.447
Chojny 21 32.079
Chojny-Dąbrowa 21 47.024
Dolina Łódki 15 2.274
Górniak 15 17.822
im. Montwiłła-Mireckiego 15 1.632
Julianów-Marysin- Rogi 15 11.482
Karolew-Retkinia Wschód 21 36.056
Katedralna 21 35.961
Koziny 15 9.984
Łagiewniki 15 1.668
Lublinek-Pienista 15 5.512
Mileszki 15 1.948
Nad Nerem 15 1.075
Nowosolna 15 4.117
Olechów-Janów 21 21.054
Osiedle nr 33 15 1.034
Piastów-Kurak 15 19.420
Radogoszcz 21 30.851
Retkinia Zachód-Smulsko 21 26.043
Rokicie 15 16.712
Ruda 15 11.345
Śródmieście-Wschód 15 17.548
Stare Polesie 21 32.898
Stary Widzew 21

Informację wprowadził(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (08.02.2019 10:57)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (28.02.2020 12:36)

Ilość odwiedzin: 11961

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
28.02.2020 12:36 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.02.2020 12:35 Adrian Beer Modyfikacja strony
05.04.2019 16:11 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
03.04.2019 13:31 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
01.04.2019 09:26 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 15:21 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 15:05 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 15:04 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 15:03 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 14:12 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 10:53 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 10:44 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 10:43 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 10:41 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.03.2019 10:41 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
27.03.2019 12:06 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
27.03.2019 12:05 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
27.03.2019 12:03 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
22.03.2019 16:08 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
22.03.2019 16:05 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
22.03.2019 15:58 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
07.03.2019 09:35 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
01.03.2019 15:14 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
01.03.2019 15:14 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
01.03.2019 15:13 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
01.03.2019 14:07 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
01.03.2019 14:01 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2019 09:48 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2019 09:48 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2019 09:47 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 17:08 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 16:53 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:29 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:23 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:19 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:19 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:18 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:16 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:14 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:14 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
20.02.2019 15:13 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
12.02.2019 17:13 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
08.02.2019 12:58 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
08.02.2019 10:57 Hanna Zubrzycka / BPiNM Utworzenie strony