Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

W wyborach do rad osiedli głosować mogą osoby (czynne prawo wyborcze):

  •  które ukończyły 18 lat,
  • są obywatelami Polski
  • stale zamieszkują na obszarze działania Rady na którą głosują
  • mogą brać czynny udział w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi.

Informację wprowadził(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (08.02.2019 10:57)

Informację zmodyfikował(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (08.02.2019 12:58)

Ilość odwiedzin: 189