Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sprawozdanie o przebiegu i wynikach wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli Sprawozdanie z przebiegu i wynikach wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.


Informację wprowadził(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (09.05.2019 14:00)

Informację zmodyfikował(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (09.05.2019 14:00)

Ilość odwiedzin: 1108