Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.02.2019 13:09 do 27.02.2019 09:22.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

"Łódź buduje" to nie tylko duże wielomilionowe inwestycje, ale także małe remonty i modernizacje, które upiększają łódzkie osiedla. Tylko w tym roku zrealizujemy ponad 400 takich zdań za ponad 25 mln złotych.

Kwota algorytmu na 2019 r.

  • Algorytm 2019

    Zestawienie wysokości środków finansowych niezbędnych do zaplanowania przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi - osiedla zadań inwestycyjnych lub remontowych przeznaczonych do realizacji w 2019 r.

Cennik

Raporty z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

Wzór tablicy informacyjnej dotyczącej inwestycji zrealizowanych z środków rady osiedla

plik do pobrania

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę wszystkich małych inwestycji, które zrealizujemy wspólnie z Radami Osiedli. Poniżej możecie sprawdzić, co zmieni się na Waszym osiedlu:

Zadania z Rad Osiedli - 2018

(Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Magnesowa, Stepowa i Reymonta w Łodzi - skreślone) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do ul. Hoffmanowej
Nazwa Osiedla:Rokicie
Realizator zadania:Zarząd Inwestycji Miejskich
Kwota środków z algorytmu na zadania:150000
stan realizacji:Trwają prace projektowe. Stepowa aneks do dnia 21.12.201 Reymonta Aneks do dnia 18.12.2018 r.
a) Remonty chodników na ulicach: Kusa, Zdrowie, Biegunowa i Jęczmienna – 179.000,00 b) Remonty chodników wzdłuż ul. Biegunowej od Krakowskiej do Filareckiej - 51.606,00
Nazwa Osiedla:Zdrowie Mania
Realizator zadania:Zarząd Dróg i Transportu
Kwota środków z algorytmu na zadania:230 606,00
stan realizacji:zrealizowane
Budowa bieżni i skoczni na terenie boiska w Szkole Podstawowej nr 116 im. Aleksandra Rżewskiego przy ul. Ratajskiej 2/4/6 w Łodzi
Nazwa Osiedla:Bałuty Zachodnie
Realizator zadania:Wydział Edukacji
stan realizacji:zrealizowane
Budowa chodnika (wykonanie ciągu pieszego) na działkach przy ul. Retkińskiej 5 i Kozietulskiego 2
Nazwa Osiedla:Karolew -Retkinia Wschód
Realizator zadania:Wydział Gospodarki Komunalnej
Kwota środków z algorytmu na zadania:20.000,00
stan realizacji:Zadanie zrealizowane
Budowa chodnika łączacego ul. Jutrzenki i ul. Św. Jana Bożego - działki nr 526/16, 526/30, 526/40, 526/39, 526/38, obręb G-26
Nazwa Osiedla:Chojny
Realizator zadania:Zarząd Inwestycji Miejskich
Kwota środków z algorytmu na zadania:90000
stan realizacji:Odbiór robót nastąpił w dniu 13.11.2018 r.
Budowa chodnika na ścieszce gruntowej na terenie zielonym na działkach o numeracji 426, 432/2, 431/2,428/2. Ciagów pieszych od ul. Piekarskiej do ul. Prusa doddatkowe środki do uchwały 117/X/2017 i do uchwały 130/XIII/2017
Nazwa Osiedla:Bałuty-Centrum
Realizator zadania:Wydział Gospodarki Komunalnej
Kwota środków z algorytmu na zadania:120.000,00
stan realizacji:Trwają roboty budowlane.
Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku od ul. Szelburg Zarembiny do ul. Rataja
Nazwa Osiedla:Andrzejów
Realizator zadania:Zarząd Inwestycji Miejskich
Kwota środków z algorytmu na zadania:230000
stan realizacji:Realizacja robót z terminem wykonania 14.12.2018 r.
Budowa chodnika od Al. Włókniarzy w kierunku ul. Żubardzkiej na działkach 42/79, 138/30, 138/27, 138/11w obrębie B-44
Nazwa Osiedla:Teofilów-Wielkopolska
Realizator zadania:Zarząd Inwestycji Miejskich - zmiana realizatora - pismo ZDIT z dnia 1.06.2017 r.
Kwota środków z algorytmu na zadania:6000
stan realizacji:Odbiór robót nastąpił w dniu 09.11.2018 r.
Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej przy nieruchomości ul. Rzgowska 303 ukośnie w stronę ul. Przedniej do granicy z działką 407/9 - działka nr 407/10, obręb G-44 w Łodzi
Nazwa Osiedla:Chojny
Realizator zadania:Zarząd Lokali Miejskich
Kwota środków z algorytmu na zadania:21 000,00 zł
stan realizacji:Zadanie zakończono
uwagi:Oszczędności przekazane Wydziałowi Gospodarki Komunalnej
Budowa chodnika w rejonie krańcówki autobusowej przy ul. Rzgowskiej -działki nr 401/4, nr 401/5, nr 402/3, nr 403, 400/4, nr 405/7
Nazwa Osiedla:Chojny
Realizator zadania:Wydział Gospodarki Komunalnej
Kwota środków z algorytmu na zadania:35.000,00
stan realizacji:Zadanie zrealizowane
Budowa chodnika w ulicy Żużlowej w Łodzi - konkurs
Nazwa Osiedla:Retkinia Zachód-Smulsko
Realizator zadania:Zarząd Inwestycji Miejskich
Kwota środków z algorytmu na zadania:270000
stan realizacji:Odbiór robót nastąpił w dniu 25.10.2018 r.
Budowa chodnika wraz z oświetleniem na Osiedlu Radogosz-Wschód w ramach projektu RADO-DOGS.
Nazwa Osiedla:Radogoszcz-Wschód
Realizator zadania:Wydział Gospodarki Komunalnej
Kwota środków z algorytmu na zadania:175.000,00
stan realizacji:Uzyskano milczącą zgodę na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.
Budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza w Łodzi
Nazwa Osiedla:Bałuty Zachodnie
Realizator zadania:Zarząd Inwestycji Miejskich
Kwota środków z algorytmu na zadania:60000
stan realizacji:Trwaja prace projektowe Aneks do dnia 14.12.2018 r.
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Maćka z Bogdańca wraz z wykonaniem projektu
Nazwa Osiedla:Olechów-Janów
Realizator zadania:Zarząd Inwestycji Miejskich
Kwota środków z algorytmu na zadania:45000
stan realizacji:Odbiór robót nastąpił w dniu 25.07.2018 r.
Budowa miejsc postojowych i chodnika przy północnej stronie ul. Poznańskiej w Łodzi
Nazwa Osiedla:Zarzew
Realizator zadania:Zarząd Inwestycji Miejskich
Kwota środków z algorytmu na zadania:90000
stan realizacji:Odbiór robót nastąpił w dniu 25.07.2018 r.
Budowa miejsc postojowych i wymiana chodnika przy ul. Oniskowej 5 - działki nr 609/15, nr 611/7, nr 624/4, nr 629/4, nr 624/4, nr 580/28
Nazwa Osiedla:Chojny
Realizator zadania:Wydział Gospodarki Komunalnej
Kwota środków z algorytmu na zadania:85.000,00
stan realizacji:Zadanie zrealizowane
Budowa miejsc postojowych na wysokości ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48
Nazwa Osiedla:Chojny
Realizator zadania:Zarząd Inwestycji Miejskich
Kwota środków z algorytmu na zadania:40000
stan realizacji:Odbiór robót nastąpił w dniu 25.07.2018 r.
Budowa nowego ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 124 przy ul. Cieszyńskiej 16 w Łodzi
Nazwa Osiedla:Rokicie
Realizator zadania:Wydział Edukacji
stan realizacji:zrealizowane
Budowa ogrodzenia od frontu budynku PM nr 53 w Łodzi przy ul. Kasprzaka 57
Nazwa Osiedla:Koziny
Realizator zadania:Wydział Edukacji
stan realizacji:zrealizowane
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej, doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej, dobudowa do istniejącej instalacji 3 latarni

Informację wprowadził(a): Konrad Ciężki / BPiNM (19.06.2017 16:17)

Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Lesiak (19.07.2019 09:15)

Ilość odwiedzin: 28014

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
19.07.2019 09:15 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
12.06.2019 10:42 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
12.06.2019 10:41 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
12.06.2019 10:40 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
12.06.2019 10:37 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
12.06.2019 10:35 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
12.06.2019 10:34 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
12.06.2019 10:31 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
15.05.2019 13:47 Ewa Karwowska Modyfikacja treści
15.04.2019 08:04 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
09.04.2019 12:21 Małgorzata Lesiak Modyfikacja treści
27.02.2019 09:31 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
27.02.2019 09:26 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
27.02.2019 09:25 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
27.02.2019 09:22 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.02.2019 13:09 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.02.2019 13:08 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.02.2019 13:08 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.02.2019 13:07 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.02.2019 13:07 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.02.2019 13:06 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.02.2019 12:59 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.02.2019 12:58 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.01.2019 11:27 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.01.2019 11:26 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
09.01.2019 11:05 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
08.01.2019 17:02 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
08.01.2019 11:09 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
28.11.2018 15:44 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
31.10.2018 12:30 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
13.09.2018 11:15 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
27.08.2018 14:28 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
24.08.2018 16:28 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
18.07.2018 16:05 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.06.2018 13:02 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.06.2018 13:00 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
04.06.2018 12:59 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
16.04.2018 15:52 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
16.04.2018 15:52 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
16.04.2018 15:50 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
16.04.2018 15:48 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
16.04.2018 15:44 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
15.03.2018 10:19 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
23.02.2018 10:09 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
23.02.2018 10:01 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
23.02.2018 09:52 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
23.02.2018 09:51 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
23.02.2018 09:49 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
23.02.2018 09:48 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
23.02.2018 09:48 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2018 11:21 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2018 11:18 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2018 11:16 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
21.02.2018 11:12 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
19.02.2018 13:09 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
19.02.2018 13:08 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
22.01.2018 14:13 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
22.01.2018 13:42 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
22.01.2018 13:42 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
22.01.2018 13:31 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
22.01.2018 13:27 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
22.01.2018 13:18 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
22.01.2018 12:10 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
22.01.2018 11:54 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
22.01.2018 11:53 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 12:51 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 12:38 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 12:30 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 12:22 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.01.2018 12:21 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 12:21 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
17.01.2018 12:05 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 11:53 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 11:52 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
17.01.2018 11:48 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
09.01.2018 12:57 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
09.01.2018 12:55 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
09.01.2018 12:55 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
18.12.2017 14:02 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 21:33 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 17:51 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 17:48 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 17:47 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 17:46 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 17:41 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 17:24 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 14:17 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 10:58 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
15.11.2017 10:56 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
02.11.2017 12:09 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
02.11.2017 12:09 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
02.11.2017 12:08 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
02.11.2017 12:08 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
02.11.2017 12:07 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
02.11.2017 12:07 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
02.11.2017 12:06 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
02.11.2017 12:01 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
02.11.2017 12:00 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
02.11.2017 11:47 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
02.11.2017 11:47 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
02.11.2017 11:31 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
02.11.2017 11:21 Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej Modyfikacja treści
12.10.2017 15:13 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
12.10.2017 15:09 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
12.10.2017 15:07 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
12.10.2017 15:06 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
19.06.2017 16:17 Konrad Ciężki / BPiNM Utworzenie strony