Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Referendum Gminne 2010

2009-11-27
ostatnia aktualizacja: 2010-01-20

Referendum Gminne
17 stycznia 2010 r.

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji:
  1. Postanowienie Nr 37/2009 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 21 listopada 2009 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji.
   treść postanowienia >>>
  2. Zarządzenie Nr 406/W/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Referendum Gminnego.
   treść zarządzenia >>>
  3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie możliwości wpisania do rejestru wyborców osób niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze Miasta Łodzi i posiadających prawo wybierania.
   treść informacji >>>
  4. Uchwała Nr LXIX/1328/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych dla przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji.
   treść uchwały >>>
  5. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 grudnia 2009 r. dotyczące wykazu obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w Łodzi.
   treść obwieszczenia >>>
  6. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie sporządzonych spisów wyborców uprawnionych do udziału w referendum gminnym.
   treść informacji >>>
  7. Komunikat w sprawie bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych samochodami Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi Sp. z o.o.
   treść komunikatu >>>
  8. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum Gminnego w sprawie godzin rozpoczęcia pracy przez komisje do spraw referendum.
   treść komunikatu >>>
 2. Miejska Komisja do Spraw Referendum w Łodzi:
  1. Komunikat Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Łodzi (2010-01-07).
   treść komunikatu >>>
  2. Komunikat Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Łodzi (2010-01-12).
   treść komunikatu >>>
  3. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego.
   treść protokołu >>>
 3. Państwowa Komisja Wyborcza

Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 14:48)

Ilość odwiedzin: 1086