Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Referendum ogólnokrajowe 2015

2015-07-02
ostatnia aktualizacja: 2015-09-05

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego:
  1. Zarządzenie Nr 1774/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego w 2015 r.
  2. Zarządzenie Nr 1690/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł referendalnych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. oraz urzędowych oświadczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
  3. Uchwała Nr XIV/291/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Łodzi zakazu umieszczania plakatów i haseł dotyczących referendów ogólnokrajowych na niektórych budynkach publicznych, a także na określonych częściach terenów publicznych z przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska
 2. Obwody głosowania:
  1. Uchwała Nr LVII/1200/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania (z późn. zm.)
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji
   treść informacji >>>
  3. Uchwała Nr XIV/308/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i areszcie śledczym oraz zespołach domów studenckich, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 lipca 2015 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum 
   treść informacji >>>
  5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego w 2015 r. o możliwości uzyskania pomocy w znalezieniu właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby obwodowej komisji do spraw referendum
   treść komunikatu >>>
  6. Mapa obwodów głosowania >>>
 3.  Informacje dla osób niepełnosprawnych >>>
 4. Spisy wyborców:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców 
   treść informacji >>>
   • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części A [>>>.doc] [>>>.pdf]
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania 
   treść informacji >>>
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [>>>.doc] [>>>.pdf]
  3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o udostępnieniu do wglądu spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
   treść informacji >>>
   • Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum [>>>.doc] [>>>.pdf]
  4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości udziału w głosowaniu przez osoby zameldowane tylko na pobyt czasowy
   treść informacji >>>
 5. Głosowanie korespondencyjne:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie osób uprawnionych do udziału w referendum do głosowania korespondencyjnego
   treść informacji >>>
   • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego [>>>.doc] [>>>.pdf]
 6. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w kraju:
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
   treść informacji >>>
 7. Obwodowe komisje do spraw referendum:
  1. Informacja o wysokości diet w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
   treść informacji >>>
  2. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju
   treść informacji >>>
  3. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej: gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju
   treść informacji >>>
  4. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
   treść komunikatu >>>
   • Wzór zgłoszenia [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.)
  5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego w sprawie losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum
   treść komunikatu >>>
  6. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji do spraw referendum 
   treść komunikatu >>>
  7. Zarządzenie Nr 1696/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  8. Informacja dotycząca terminów szkoleń dla członków obwodowych komisji do spraw referendum
   treść informacji >>>
  9. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji do spraw referendum >>>
  10. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum ogólnokrajowego w 2015 r. w sprawie godzin pracy obwodowych komisji do spraw referendum
   treść komunikatu >>>
 8. Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich:
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości rejestracji w systemie e-wybory dla obywateli polskich pragnących głosować za granicą
   treść informacji >>>
 9. Państwowa Komisja Wyborcza
  1. Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
   treść informacji >>>

Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:17)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (29.08.2017 15:02)

Ilość odwiedzin: 1437