Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

2009-03-13
ostatnia aktualizacja: 2009-05-20

Wybory do Parlamentu Europejskiego
7 czerwca 2009 r.

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze Łodzi:
  1. Zarządzenie Nr 2920/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
   treść zarządzenia >>>
  2. Zarządzenie Nr 516/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Łodzi obiektów komunalnych, na których umieszczone zostaną tablice i słupy ogłoszeniowe przeznaczone do bezpłatnego plakatowania.
   treść zarządzenia >>>
  3. Uchwała Nr LIII/1005/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych na niektórych budynkach publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych w czasie przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
   treść uchwały >>>
  4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie możliwości dopisywania się do rejestru wyborców cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
   treść informacji >>>
  5. Zarządzenie Nr 307/W/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego.
   treść zarządzenia >>>
  6. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 kwietnia 2009 r. dotyczące wykazu obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
   treść obwieszczenia >>>
  7. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego w sprawie zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
   treść komunikatu >>>
  8. Zarządzenie Nr 3137/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
   treść zarządzenia >>>
  9. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie możliwości dopisywania się do spisu wyborców, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
   treść informacji >>>
  10. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie spisów wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
   treść informacji >>>
  11. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych
   treść informacji >>>
 2. Państwowa Komisja Wyborcza

Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 14:44)

Ilość odwiedzin: 1144