Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

2014-02-27
ostatnia aktualizacja: 2014-05-24

Wybory do Parlamentu Europejskiego
25 maja 2014 r.

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze Łodzi:
  1. Zarządzenie Nr 5809/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego (z późn. zm.)
  2. Zarządzenie Nr 5863/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  3. Zarządzenie Nr 6110/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do wykonywania niektórych czynności z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  4. Zarządzenie Nr 6354/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do przekazania obwodowym komisjom wyborczym paczek z kartami do głosowania oraz innych materiałów i dokumentów wyborczych oraz przyjęcia do obwodowych komisji wyborczych materiałów i dokumentacji wyborczej do depozytu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 2. Obwody głosowania:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>
   Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru Miasta Łodzi na stałe obwody głosowania >>>
   Wykaz proponowanych lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych >>>
  2. Mapa obwodów głosowania >>>
  3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2014 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
   treść obwieszczenia >>>
  4. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczący pomocy w znalezieniu właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby obwodowej komisji wyborczej
   treść komunikatu >>>
 3. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne
   treść informacji >>>
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
   treść informacji >>>
   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego >>>
  3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
   treść informacji >>>
  4. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący prawa udzielenia pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych
   treść komunikatu >>>
   Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania >>>
   Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa >>>
  5. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący dopisywania do spisu wyborców
   treść komunikatu >>>
  6. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych pragnących wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
   treść informacji >>>
 4. Spisy wyborców:
  1. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący sporządzenia spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
   treść komunikatu >>>
  2. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący dopisywania do spisu wyborców
   treść komunikatu >>>
  3. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania
   treść komunikatu >>>
  4. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców
   treść komunikatu >>>
 5. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi dotyczący jej składu, siedziby i terminów dyżurów w zakresie rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  treść komunikatu >>>
 6. Obwodowe komisje wyborcze:
  1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
   Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych >>>
  2. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego dotyczący uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
   Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych >>>
  3. Zarządzenie Nr 6256/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (z późn. zm.)
  4. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w Łodzi
   treść informacji >>>
  5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
 7. Państwowa Komisja Wyborcza

Metryka strony i historia zmian