Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.05.2019 12:48 do 21.05.2019 12:49.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019 r.

Postanowienie Nr 73/2019  Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łódź >>>

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych >>>

 

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze Łodzi

 1. Zarządzenie Nr 736/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 2. Zarządzenia Nr 735/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

II. Warunki udziału w wyborach:

 1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. >>>

 2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej >>>

 3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. >>>

III. Obwody głosowania

 1. Komunikat dotyczący możliwości uzyskania informacji o adresie siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. >>>


 2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 kwietnia 2019 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych >>>

 3. Postanowienie Nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Łodzi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 4. Postanowienie Nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łódź w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

IV. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 >>>

V. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:

 1. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. >>>

 2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych >>>

 3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne >>>

 4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika >>>
 5. Wykaz lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. >>>

 6. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący możliwości skorzystania z bezpłatnego przewozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. >>>

VI. Spisy wyborców

 1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców >>>
  • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części A [>>>.doc] [>>>.pdf]
  • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części B [>>>.doc] [>>>.pdf]
 2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców >>>
 3. Informacja o możliwości składania wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania >>>

VII. Obwodowe komisje wyborcze

 1. Postanowienie Nr 73/2019  Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łódź >>>
 2. Postanowienie Nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. >>>

 3. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o przeprowadzeniu losowania >>>

 4. Informacja dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych >>>

 5. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 21 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych >>>
 6. Informacja o wysokości diet i możliwości zwolnienia od pracy w wyborach do Parlamentu Europejskiego >>>

VIII. Państwowa Komisja Wyborcza >>>


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.03.2019 09:43)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (31.05.2019 14:58)

Informację opracował(a): Witold Fontner (06.03.2019)

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Ilość odwiedzin: 21224

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
31.05.2019 14:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.05.2019 14:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.05.2019 17:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.05.2019 10:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.05.2019 12:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.05.2019 12:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.05.2019 09:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.05.2019 09:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.05.2019 09:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.05.2019 14:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.05.2019 11:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.05.2019 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.05.2019 11:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.05.2019 11:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.05.2019 15:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.05.2019 14:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.05.2019 14:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.05.2019 09:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.05.2019 09:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.05.2019 09:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.05.2019 19:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.05.2019 18:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.05.2019 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.05.2019 08:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.04.2019 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.04.2019 15:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.04.2019 15:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.04.2019 10:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.04.2019 10:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.04.2019 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.04.2019 10:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.04.2019 15:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.04.2019 15:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.04.2019 15:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.04.2019 15:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.04.2019 15:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.04.2019 15:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.04.2019 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.04.2019 10:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.04.2019 10:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.03.2019 11:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.03.2019 11:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.03.2019 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.03.2019 10:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.03.2019 15:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.03.2019 15:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.03.2019 14:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.03.2019 10:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 12:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 12:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 08:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 08:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 08:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.03.2019 08:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.03.2019 09:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.03.2019 09:43 Tomasz Wilk Utworzenie strony