Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 21 października 2007 r.

2007-09-14
ostatnia aktualizacja: 2007-10-22

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
21 października 2007 r.

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi zawierająca wykaz obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>
  2. Zarządzenie Nr 115/W/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2007 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych
   treść zarządzenia >>>
  3. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w sprawie terminu zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   treść komunikatu >>>
  4. Uchwała Nr XVIII/366/07 Rady Miejeskiej w Łodzi z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych na niektórych budynkach publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych w czasie przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
   treść uchwały >>>
  5. Zarządzenie Nr 516/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Łodzi obiektów komunalnych, na których umieszczone zostaną tablice i słupy ogłoszeniowe przeznaczone do bezpłatnego plakatowania
   treść zarządzenia >>>
  6. Zarządzenie Nr 1094/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na obiektach komunalnych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   treść zarządzenia >>>
  7. Zarządzenie Nr 1125/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
   treść zarządzenia >>>
  8. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi
   treść komunikatu >>>
  9. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o sporządzeniu i udostępnieniu spisów wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   treść informacji >>>
  10. Zarządzenie Nr 1157/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
   treść zarządzenia >>>
  11. Zarządzenie Nr 1159/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na obiektach komunalnych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
   treść zarządzenia >>>
  12. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych
   treść komunikatu >>>
  13. <Zarządzenie Nr 1180/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
   treść zarządzenia >>>
  14. Zarządzenie Nr 1187/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
   treść zarządzenia >>>
  15. Zarządzenie Nr 1207/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
   treść zarządzenia >>>
  16. Zarządzenie Nr 1209/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
   treść zarządzenia >>>
  17. Zarządzenie Nr 1211/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
   treść zarządzenia >>>
 2. Państwowa Komisja Wyborcza

Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 14:37)

Ilość odwiedzin: 1249