Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011

2011-08-09
ostatnia aktualizacja: 2011-10-07

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
9 października 2011 r.

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi:
  1. Zarządzenie Nr 1042/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej treść zarządzenia >>>
  2. Zarządzenie Nr 1110/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych treść zarządzenia >>>
 2. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Łodzi:
  1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2011 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych treść obwieszczenia >>>
  2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego treść obwieszczenia >>>
 3. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. treść informacji >>>
  2. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący prawa udzielenia pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych
   treść komunikatu >>>
   zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa >>>
   wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania >>>
  3. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego treść komunikatu >>>
   Obwodowe Komisje Wyborcze wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego >>
  4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne
   treść informacji >>>
   wykaz lokali wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych >>>
  5. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a treść informacji >>>
  6. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych pragnących wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej treść informacji >>>
 4. Spisy wyborców:
  1. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący dopisywania do spisu wyborców
   treść komunikatu >>>
  2. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący sporządzenia spisów wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
   treść komunikatu >>>
 5. Zaświadczenia o prawie do głosowania:
  1. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania
   treść komunikatu >>>
 6. Obwodowe Komisje Wyborcze:
  1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
   zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych >>>
  2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
   treść uchwały >>>
  3. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych dotyczący ustalania składów komisji w drodze publicznego losowania w komisjach, do których przyjęto zgłoszenia w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji
   treść komunikatu >>>
  4. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych dotyczący uzupełnienia składów komisji w obwodach, w których kandydaci zostali zgłoszeni w liczbie mniejszej niż dopuszczalny minimalny skład
   treść komunikatu >>>
  5. Zarządzenie Nr 1230/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
   treść zarządzenia >>>
  6. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w Łodzi
   treść informacji >>>
  7. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
 7. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. treść informacji >>>
 8. Państwowa Komisja Wyborcza

Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 15:09)

Ilość odwiedzin: 1176