Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
13 października 2019 r.

 

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi:

 1. Zarządzenie Nr 1885/VIII/19 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

 2. Zarządzenie Nr 1890/VIII/19 Prezydenta Miasta łodzi z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

II. Warunki udziału w wyborach:

 1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. >>>

 2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. >>>

III. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:

 1. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości skorzystania z bezpłatnego przewozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej >>>

 2. Wykaz lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej >>>

 3. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych >>>

 4. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. >>>

 5. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika >>>
 6. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne >>>

IV. Obwody głosowania

 1. Komunikat dotyczący możliwości uzyskania informacji o adresie siedziby obwodowej komisji wyborczej >>>

 2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 2019 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych >>>

 3. Postanowienie nr 343/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Łodzi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 4. Postanowienie nr 344/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łódź w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

V. Obwodowe komisje wyborcze

 1. Postanowienie Nr 362/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łódź >>>
 2. Postanowienie Nr 363/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. >>>

 3. Informacja dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych >>>

 4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych >>>
 5. Informacja o wysokości diet i możliwości zwolnienia od pracy członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej >>>

VI. Spisy wyborców

 1. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi o sporządzeniu spisów wyborców >>>
 2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców >>>
 3. Informacja o możliwości składania wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania >>>
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [>>>.doc] [>>>.pdf]

VII. Elektroniczne usługi wyborcze >>>

VIII. Państwowa Komisja Wyborcza >>>

 1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2015 r. (wyciąg) >>>

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (12.08.2019 12:49)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (11.02.2020 09:47)

Informację opracował(a): Witold Fontner (12.08.2019)

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Ilość odwiedzin: 13310

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.02.2020 09:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.10.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.10.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.10.2019 13:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.10.2019 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.10.2019 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.09.2019 09:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.09.2019 09:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.09.2019 13:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.09.2019 13:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.09.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.09.2019 09:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.09.2019 09:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.09.2019 09:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.09.2019 10:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.09.2019 10:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.09.2019 15:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.09.2019 15:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.09.2019 15:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.09.2019 14:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.09.2019 14:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.09.2019 15:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.09.2019 15:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.09.2019 15:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.09.2019 13:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.09.2019 13:21 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.09.2019 13:20 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.09.2019 08:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.08.2019 09:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.08.2019 09:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.08.2019 12:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.08.2019 09:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.08.2019 09:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.08.2019 14:16 Adrian Beer Modyfikacja treści
16.08.2019 14:16 Adrian Beer Modyfikacja treści
16.08.2019 13:34 Adrian Beer Modyfikacja treści
16.08.2019 13:32 Adrian Beer Modyfikacja treści
16.08.2019 13:26 Adrian Beer Modyfikacja treści
16.08.2019 13:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
16.08.2019 13:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
16.08.2019 13:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.08.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.08.2019 13:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.08.2019 14:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.08.2019 13:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.08.2019 12:49 Tomasz Wilk Utworzenie strony