Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2005

2005-07-15
ostatnia aktualizacja: 2005-09-15

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi:
  1. Zarządzenie nr 2949/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na obiektach komunalnych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   treść zarządzenia >>>
  2. Uchwała nr LII/969/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych na niektórych obiektach i terenach publicznych w czasie przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   treść uchwały >>>
  3. Uchwała nr LII/970/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania
   treść uchwały >>>
  4. Uchwała nr LII/971/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   treść uchwały >>>
  5. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 sierpnia 2005 r. - wykaz obwodów głosowania na terenie miasta Łodzi
   treść obwieszczenia >>>
   treść obwieszczenia (.zip) >>>
  6. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
   treść komunikatu >>>
  7. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
   treść komunikatu >>>
  8. Zarządzenie nr 3164/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   treść zarządzenia >>>
  9. Zarządzenie nr 3174/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
   załącznik >>>
   załącznik (.zip) >>>
  10. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi w związku z przyjęciem zgłoszeń kandydatów do składów 394 obwodowych komisji wyborczych w Łodzi powoływanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
   treść komunikatu >>>
  11. Zarządzenie nr 3190/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   treść zarządzenia >>>
  12. Zarządzenie nr 3195/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
   załącznik >>>
   załącznik (.zip) >>>
  13. Zarządzenie nr 3205/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej na terenie miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  14. Zarządzenie nr 3209/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  15. Zarządzenie nr 3228/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  16. Zarządzenie nr 3229/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej na terenie miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  17. Zarządzenie nr 3231/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  18. Zarządzenie nr 3233a/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej - na terenie miasta Łodzi - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  19. Zarządzenie nr 3256/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  20. Zarządzenie nr 3264/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  21. <Zarządzenie nr 3268/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  22. <Zarządzenie nr 3269/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  23. Zarządzenie nr 3296/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej - na terenie miasta Łodzi - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., w ponownym głosowaniu w dniu 23 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  24. Zarządzenie nr 3300/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  25. Zarządzenie nr 3324/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  26. Zarządzenie nr 3325/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej - na terenie miasta Łodzi - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., w ponownym głosowaniu w dniu 23 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
  27. Zarządzenie nr 3332/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
   treść zarządzenia >>>
 2. Państwowa Komisja Wyborcza

Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 14:00)

Ilość odwiedzin: 1106