Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

2015-08-24
ostatnia aktualizacja: 2015-10-24

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. Zarządzenie Nr 1775/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w 2015 r.
  2. Zarządzenie Nr 1690/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł referendalnych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. oraz urzędowych oświadczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
 2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (wyciąg)
  treść obwieszczenia >>>
 3. Obwody głosowania:
  1. Uchwała Nr LVII/1200/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania (z późn. zm.)
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>
  3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2015 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
   treść obwieszczenia >>>
  4. Wykaz lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
   treść wykazu >>>
  5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych o możliwości uzyskania pomocy w znalezieniu właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby obwodowej komisji wyborczej
   treść komunikatu >>>
  6. Mapa obwodów głosowania >>>
 4. Informacje dla osób niepełnosprawnych >>>
 5. Spisy wyborców:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców 
   treść informacji >>>
   • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części A [>>>.doc] [>>>.pdf]
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców 
   treść informacji >>>
  3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości udziału w głosowaniu przez osoby zameldowane tylko na pobyt czasowy
   treść informacji >>>
  4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania 
   treść informacji >>>
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [>>>.doc] [>>>.pdf]
 6. Głosowanie korespondencyjne:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego
   treść informacji >>>
   • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego [>>>.doc] [>>>.pdf]
 7. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w kraju:
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
   treść informacji >>>
 8.  Technika głosowania:
  1. Materiały informacyjne dotyczące techniki głosowania do Sejmu RP >>>
  2. Materiały informacyjne dotyczące techniki głosowania do Senatu RP >>>
 9. Obwodowe komisje wyborcze:
  1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 
   treść komunikatu >>>
  2. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 
   treść komunikatu >>>
  3. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
  4. Zarządzenie Nr 2055/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  5. Informacja dotycząca terminów szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>
  6. Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych >>>
  7. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
 10. Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich:
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
   treść informacji >>>
 11. Państwowa Komisja Wyborcza
  1. Informacje multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej >>>

Metryka strony i historia zmian