Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 29.08.2017 10:17 do 29.08.2017 10:22.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

2015-08-24
ostatnia aktualizacja: 2015-10-24r

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

  1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

    1. Zarządzenie Nr 1775/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w 2015 r.


    1. Zarządzenie Nr 1690/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł referendalnych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. oraz urzędowych oświadczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
  2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (wyciąg)
   treść obwieszczenia >>>  1. Obwody głosowania:

    1. Uchwała Nr LVII/1200/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania (z późn. zm.)


    1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
     treść informacji >>>


    1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2015 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
     treść obwieszczenia >>>


    1. Wykaz lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
     treść wykazu >>>


    1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych o możliwości uzyskania pomocy w znalezieniu właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby obwodowej komisji wyborczej
     treść komunikatu >>>


    1. Mapa obwodów głosowania >>>
  2. Informacje dla osób niepełnosprawnych >>>  1. Spisy wyborców:

    1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców
     treść informacji >>>
     • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części A [>>>.doc] [>>>.pdf]


    1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców
     treść informacji >>>


    1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości udziału w głosowaniu przez osoby zameldowane tylko na pobyt czasowy
     treść informacji >>>


    1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania
     treść informacji >>>
     • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [>>>.doc] [>>>.pdf]
  2. Głosowanie korespondencyjne:

    1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego
     treść informacji >>>
     • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego [>>>.doc] [>>>.pdf]
  3. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w kraju:

    1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
     treść informacji >>>
  4. Technika głosowania:

    1. Materiały informacyjne dotyczące techniki głosowania do Sejmu RP >>>


    1. Materiały informacyjne dotyczące techniki głosowania do Senatu RP >>>
  5. Obwodowe komisje wyborcze:

    1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
     treść komunikatu >>>


    1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych
     treść komunikatu >>>


    1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
     treść komunikatu >>>


    1. Zarządzenie Nr 2055/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


    1. Informacja dotycząca terminów szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych
     treść informacji >>>


    1. Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych >>>


    1. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Parlamentarnych w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych
     treść komunikatu >>>
  6. Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich:

    1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
     treść informacji >>>
  7. Państwowa Komisja Wyborcza

    1. Informacje multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej >>>

 

 


Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:17)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (29.08.2017 14:57)

Ilość odwiedzin: 7376

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
29.08.2017 14:57 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 14:53 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 13:30 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 12:45 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 11:39 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 11:36 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 11:34 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 11:32 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 11:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 11:21 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 11:13 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 11:08 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:59 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:22 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:17 Migracja danych Utworzenie strony