Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010

2010-04-23
ostatnia aktualizacja: 2010-07-05

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. Zarządzenie Nr 492/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
   treść zarządzenia >>>
  2. Zarządzenie Nr 4192/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
   treść zarządzenia >>>
  3. Zarządzenie Nr 4266/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
   treść zarządzenia >>>
  4. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi informujący o prawie udzielania pełnomocnictw do głosowania
   treść komunikatu >>>
   wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania >>>
   zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania >>>
  5. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dot. wykazu obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>
  6. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 informujący o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów
   treść komunikatu >>>
  7. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości dopisania się do spisu wyborców
   treść informacji >>>
  8. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu wyborców, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
   treść informacji >>>
  9. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych do których zgłoszono kandydatów w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji
   treść komunikatu >>>
  10. Zarządzenie Nr 4319/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
   treść zarządzenia >>>
   załącznik >>>
  11. Zarządzenie Nr 4344/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
   treść zarządzenia >>>
  12. Zarządzenie Nr 4406/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
   treść zarządzenia >>>
  13. Zarządzenie Nr 4419/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
   treść zarządzenia >>>
  14. Zarządzenie Nr 4433/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
   treść zarządzenia >>>
  15. Zarządzenie Nr 4505/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
   treść zarządzenia >>>
  16. Zarządzenie Nr 4527/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
   treść zarządzenia >>>
  17. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych
   treść komunikatu >>>
  18. Komunikat dotyczący możliwości składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przez wyborców, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem głosowania
   treść komunikatu >>>
  19. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości dopisania się do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.
   treść informacji >>>
  20. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu wyborców, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.
   treść informacji >>>
  21. Komunikat dotyczący możliwości składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przez wyborców, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.
   treść komunikatu >>>
  22. Komunikat dotyczacy bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.
   treść komunikatu >>>
 2. Państwowa Komisja Wyborcza

Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 14:56)

Ilość odwiedzin: 1181