Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

2015-02-13
ostatnia aktualizacja: 2015-05-23

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. Zarządzenie Nr 467/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (z późn. zm)
  2. Zarządzenie Nr 484/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
 2. Obwody głosowania:
  1. Uchwała Nr LVII/1200/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania (z późn. zm.)
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>
  3. Uchwała Nr VIII/157/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  4. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 marca 2015 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
   treść obwieszczenia >>>
  5. Wykaz lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
   treść wykazu >>>
  6. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. o możliwości uzyskania pomocy w znalezieniu właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby obwodowej komisji wyborczej
   treść komunikatu >>>
  7. Mapa obwodów głosowania >>>
 3. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych >>>
 4. Spisy wyborców:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców (dotyczy ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r.)
   treść informacji >>>
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców (dotyczy ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r.) 
   treść informacji >>>
  3. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców >>>
  4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania 
   treść informacji >>>
  5. Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców 
   treść apelu >>>
  6. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
   treść informacji >>>
 5. Głosowanie korespondencyjne:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
   treść informacji >>>
   • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego [>>>.doc] [>>>.pdf]
  2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego
   treść informacji >>>
 6. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w kraju:
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
   treść informacji >>>
  2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
   treść informacji >>>
 7. Obwodowe komisje wyborcze:
  1. Informacja o wysokości diet w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   treść informacji >>>
  2. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych >>>
  3. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 
   treść komunikatu >>>
  4. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
  5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 
   treść komunikatu >>>
  6. Zarządzenie Nr 857/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzien 10 maja 2015 r. (z późn. zm.)
  7. Informacja dotycząca terminów szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych
   treść informacji >>>
  8. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
 8. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca uprawnień mężów zaufania
  treść informacji >>>
 9. Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich:
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
   treść informacji >>>
  2. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
   treść informacji >>>
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą
   treść rozporządzenia >>>
  4. Informacja o systemie elektronicznej rejestracji wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
   treść informacji >>>
 10. Państwowa Komisja Wyborcza

Metryka strony i historia zmian