Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
10 maja 2020 r.

Komunikat w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - aktualizacja 2020-03-27 [.pdf]

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi:

 1. Zarządzenie Nr 3465/VIII/20 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

 2. Zarządzenie Nr 3453/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

II. Warunki udziału w wyborach

 1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju (PKW)

 2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (PKW)

III. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

 1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
 2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika [.pdf]

IV. Obwody głosowania

 1. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych [.pdf]

 2. Postanowienie Nr 14/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Łodzi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [.pdf]

 3. Postanowienie Nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łodzi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [.pdf]

 4. Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [.pdf]

V. Obwodowe komisje wyborcze

 1. Informacja dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [.pdf]
 2. Komunikat w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - aktualizacja 2020-03-27 [.pdf]

 3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [.pdf]
 4. Informacja o wysokości diet i możliwości zwolnienia od pracy [.pdf]

VI. Spisy wyborców

 1. Informacja o możliwości składania wniosku o wydania zaświadczenia o prawie do głosowania [.pdf]

VII. Państwowa Komisja Wyborcza

 1. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [.pdf]

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (10.02.2020 14:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (10.04.2020 08:31)

Informację opracował(a): Katarzyna Korowczyk (10.02.2020)

Źródło: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Ilość odwiedzin: 3883

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
10.04.2020 08:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.04.2020 10:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.04.2020 10:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.04.2020 10:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.04.2020 10:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2020 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.03.2020 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.03.2020 15:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.03.2020 15:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.03.2020 14:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.03.2020 14:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.03.2020 14:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.03.2020 14:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2020 14:53 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.03.2020 11:10 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.03.2020 12:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.03.2020 12:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.02.2020 13:51 Adrian Beer Modyfikacja treści
24.02.2020 13:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
24.02.2020 13:46 Adrian Beer Modyfikacja treści
24.02.2020 13:43 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.02.2020 10:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.02.2020 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.02.2020 15:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.02.2020 15:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.02.2020 15:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.02.2020 15:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.02.2020 11:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.02.2020 12:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.02.2020 12:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.02.2020 12:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.02.2020 09:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.02.2020 14:20 Tomasz Wilk Utworzenie strony