Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.06.2020 13:02 do 18.06.2020 13:18.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Nr 68/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]r

Postanowienie Nr 58/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łódź [.pdf]

Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 286 w Łodzi [.pdf]

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi

 1. Zarządzenie Nr 4290/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

 2. Zarządzenie Nr 4291/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

II. Warunki udziału w wyborach

 1. Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności oraz spraw wyborczych

 2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)
  • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

   Usługi te dostępne są pod adresem www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).
 3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą [.pdf]

 5. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

III. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

 1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami (PKW)

 2. Informacja o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne [.pdf]

 3. Informacja o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika [.pdf]

IV. Głosowanie korespondencyjne

 1. Informacja dla wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych [.pdf]

 2. Informacja w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w Łodzi (z wnioskiem do pobrania)

 3. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)
 4. Zmiany w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]
 5. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. dotyczące zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego [.pdf]

V. Obwody głosowania

 1. Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 2. Postanowienie Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Łodzi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [.pdf]

 3. Postanowienie Nr 36/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łodzi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

VI. Obwodowe komisje wyborcze

 1. Postanowienie Nr 68/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 2. Postanowienie Nr 58/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łódź [.pdf]
 3. Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 286 w Łodzi [.pdf] 
 4. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o przeprowadzeniu losowania [.pdf]

 5. Komunikat w sprawie terminu i sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [.pdf]
 6. Wyciąg z wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. (ZPOW-711-69/20) dotyczących zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

VII. Spisy wyborców

 1. Informacja o dopisywaniu do spisu wyborców [.pdf]
 2. Informacja o możliwości składania wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [.pdf]

VIII. Państwowa Komisja Wyborcza

 1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (04.06.2020 10:32)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (11.07.2020 14:38)

Informację opracował(a): Witold Fontner (12.06.2020)

Źródło: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Ilość odwiedzin: 6668

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.07.2020 14:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.07.2020 10:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.07.2020 12:24 Adrian Beer Modyfikacja treści
08.07.2020 12:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.07.2020 09:11 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.07.2020 09:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.07.2020 08:53 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.07.2020 11:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.07.2020 11:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.07.2020 10:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.07.2020 09:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.07.2020 16:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
01.07.2020 09:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 17:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 16:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 16:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 13:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 13:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 13:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.06.2020 10:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.06.2020 09:57 Adrian Beer Modyfikacja treści
27.06.2020 16:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.06.2020 16:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 15:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 15:21 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 14:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 14:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 13:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 11:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 10:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 09:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.06.2020 11:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.06.2020 11:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.06.2020 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.06.2020 16:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.06.2020 16:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.06.2020 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.06.2020 13:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.06.2020 18:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.06.2020 18:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.06.2020 18:21 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.06.2020 18:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.06.2020 19:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.06.2020 19:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.06.2020 19:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.06.2020 09:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.06.2020 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.06.2020 09:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.06.2020 09:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.06.2020 16:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 15:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 14:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 14:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 14:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 11:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 09:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 14:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 14:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 14:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 13:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 12:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 12:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 12:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 09:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 09:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 09:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 10:32 Tomasz Wilk Utworzenie strony