Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.06.2020 16:06 do 23.06.2020 11:46.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Nr 68/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]r

Postanowienie Nr 58/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łódź [.pdf]

Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 286 w Łodzi [.pdf]

Informacja dla wyborców, którzy zadeklarowali zamiar odbioru pakietów wyborczych w Urzędzie Miasta Łodzi [.pdf]r

Informacja dotycząca postępowania z kopertami zwrotnymi w głosowaniu korespondencyjnym [.pdf]r

I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi

 1. Zarządzenie Nr 4290/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

 2. Zarządzenie Nr 4291/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

II. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

 1. Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

  Uwaga!
  Prezentacje mają charakter pomocniczy, wiążące dla obwodowych komisji wyborczych są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

 2. Materiały szkoleniowe prezentacja 1 [.pdf]
 3. Materiały szkoleniowe prezentacja 2 - kwalifikacja ważności głosu [.pdf]
 4. Materiały szkoleniowe - protokół wyników głosowania [.pdf]

III. Warunki udziału w wyborach

 1. Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności oraz spraw wyborczych

 2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)
  • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

   Usługi te dostępne są pod adresem www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).
 3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą [.pdf]

 5. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)

IV. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

 1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami (PKW)

 2. Informacja o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne [.pdf]

 3. Informacja o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika [.pdf]

V. Głosowanie korespondencyjne

 1. Informacja dla wyborców, którzy zadeklarowali zamiar odbioru pakietów wyborczych w Urzędzie Miasta Łodzi [.pdf]

 2. Informacja dotycząca postępowania z kopertami zwrotnymi w głosowaniu korespondencyjnym [.pdf]

 3. Informacja dla wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych [.pdf]

 4. Informacja w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w Łodzi (z wnioskiem do pobrania)

 5. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (PKW)
 6. Zmiany w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 7. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. dotyczące zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego [.pdf]

VI. Obwody głosowania

 1. Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 2. Postanowienie Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Łodzi na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [.pdf]

 3. Postanowienie Nr 36/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łodzi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

VII. Obwodowe komisje wyborcze

 1. Postanowienie Nr 68/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

 2. Postanowienie Nr 58/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łódź [.pdf]
 3. Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 286 w Łodzi [.pdf] 
 4. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o przeprowadzeniu losowania [.pdf]

 5. Komunikat w sprawie terminu i sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [.pdf]
 6. Wyciąg z wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. (ZPOW-711-69/20) dotyczących zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

VIII. Spisy wyborców

 1. Informacja o dopisywaniu do spisu wyborców [.pdf]
 2. Informacja o możliwości składania wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [.pdf]

IX. Państwowa Komisja Wyborcza

 1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [.pdf]

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (04.06.2020 10:32)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (11.07.2020 14:38)

Informację opracował(a): Witold Fontner (12.06.2020)

Źródło: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Ilość odwiedzin: 6694

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.07.2020 14:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.07.2020 10:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.07.2020 12:24 Adrian Beer Modyfikacja treści
08.07.2020 12:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.07.2020 09:11 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.07.2020 09:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.07.2020 08:53 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.07.2020 11:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.07.2020 11:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.07.2020 10:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.07.2020 09:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.07.2020 16:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
01.07.2020 09:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 17:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 16:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 16:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 13:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 13:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.06.2020 13:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.06.2020 10:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.06.2020 09:57 Adrian Beer Modyfikacja treści
27.06.2020 16:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.06.2020 16:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 15:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 15:21 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 10:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 14:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 14:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 13:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 11:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 10:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2020 09:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.06.2020 11:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.06.2020 11:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.06.2020 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.06.2020 16:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.06.2020 16:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.06.2020 11:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.06.2020 10:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.06.2020 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.06.2020 13:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2020 12:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.06.2020 18:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.06.2020 18:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.06.2020 18:21 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.06.2020 18:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.06.2020 19:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.06.2020 19:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.06.2020 19:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.06.2020 09:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.06.2020 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.06.2020 09:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.06.2020 09:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.06.2020 16:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 15:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 14:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 14:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 14:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 11:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.06.2020 09:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 14:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 14:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 14:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 13:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 12:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 12:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.06.2020 12:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 09:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 09:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 09:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 10:32 Tomasz Wilk Utworzenie strony