Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory Samorządowe 2006

Wybory Samorządowe 2006

 1. Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi:
  1. Nr LXXXIII/1854/02 z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
   treść uchwały >>>
  2. Nr LXXII/1374/06 z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
   treść uchwały >>>
  3. Nr LII/970/05 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania.
   treść uchwały >>>
  4. Nr LXXII/1375/06 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania.
   treść uchwały >>>
  5. Nr LXXV/1444/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi.
   treść uchwały >>>
 2. Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi:
  1. Nr 479/W/06 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych
   treść zarządzenia >>>
  2. Nr 4415/IV/06 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta miejsc, w których umieszczone będą tablice Urzędu Miasta Łodzi pod nazwą „Tablice Wyborcze”.
   treść zarządzenia >>>
  3. Nr 4575/IV/06 z dnia 26 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie miasta miejsc, w których umieszczone będą tablice Urzędu Miasta Łodzi pod nazwą „Tablice Wyborcze”.
   treść zarządzenia >>>
  4. Nr 4416/IV/06 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na obiektach komunalnych w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   treść zarządzenia (.doc) >>>
 3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  pobierz wykaz >>>
 4. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Łodzi
  pobierz wykaz >>>
 5. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  pobierz wykaz >>>
 6. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi:
  1. Nr 36/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
   treść postanowienia >>>
  2. Nr 37/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
   treść postanowienia >>>
 7. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi:
  1. Nr 53/06 z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Łodzi w dniu 26 listopada 2006 r.
   treść uchwały >>>
 8. Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi:
  1. Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi oraz kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi
   treść komunikatu >>>
  2. Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
 9. Komunikaty Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych:
  1. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
   treść komunikatu >>>
 10. informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych w 2006 r.
  pobierz informację >>>
 11. Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 14:19)

Ilość odwiedzin: 1172