Wybory samorządowe 2010

2010-09-28
ostatnia aktualizacja: 2010-12-07

Wybory samorządowe

 1. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Łodzi:
  1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2010 r. dotyczące wykazu okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Łodzi.
   Treść obwieszczenia >>>
  2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 października 2010 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
   Treść obwieszczenia >>>
 2. Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi:
  1. Zarządzenie Nr 4820/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść zarządzenia >>>
  2. Zarządzenie Nr 4819/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2010 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych.
   Treść zarządzenia >>>
  3. Zarządzenie Nr 4836/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2010 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść zarządzenia >>>
  4. Zarządzenie Nr 4837/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2010 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do wykonywania niektórych czynności z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, Sejmiku Wojewódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
   Treść zarządzenia >>>
  5. Zarządzenie Nr 4871/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść zarządzenia >>>
 3. Komunikaty Prezydenta Miasta Łodzi:
  1. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi informujący o prawie udzielania pełnomocnictw do głosowania.
   Treść komunikatu >>>
   • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania [>>> .doc] [>>> .pdf]
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie możliwości dopisywania się do rejestru wyborców cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej.
   Treść komunikatu >>>
  3. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczacy mozliwości dopisywania się przez osoby niepełnosprawne do spisu wyborców w obwodzie głosowania wybranym spośród obwodów, w których znajdują się lokale dostosowane do potzreb osób niepełnosprawnych.
   Treść komunikatu >>>
  4. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie sporządzenia spisów wyborców w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
   Treść komunikatu >>>
  5. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie możliwości zamówienia bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych oraz nie w pełni sprawnych, które pragną wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść komunikatu >>>
  6. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie możliwości zamówienia bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych oraz nie w pełni sprawnych, które pragną wziąć udział w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść komunikatu >>>
 4. Komunikaty Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych:
  1. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść komunikatu >>>
 5. Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi:
  1. Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi, jej siedzibie, pełnionych dyżurach oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi oraz zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść komunikatu >>>
  2. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.
   Treść komunikatu >>>
 6. Komunikaty Komisarza Wyborczego Łodzi:
  1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi informujący o miejscach, dacie i terminach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa łódzkiego.
   Treść komunikatu >>>
  2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi informujący o miejscu, dacie i terminach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze stanowiącym część województwa łódzkiego będącego w jego zasięgu działania, tj. na obszarze powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz miasta na prawach powiatu Łódź.
   Treść komunikatu >>>
  3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach województwa łódzkiego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. celem ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
   Treść komunikatu >>>
  4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach objętych jego właściwością terytorialną według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. celem ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
   Treść komunikatu >>>
  5. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych i powołania terytorialnych komisji wyborczych.
   Treść komunikatu >>>
  6. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu ponownego głosowania, na obszarze województwa łódzkiego.
   Treść komunikatu >>>
 7. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi:
  1. Uchwała Nr 32/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad losowania numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi.
   Treść uchwały >>>
  2. Uchwała Nr 33/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wylosowanych numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi.
   Treść uchwały >>>
  3. Uchwała Nr 34/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść uchwały >>>
  4. Uchwała Nr 40/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść uchwały >>>
  5. Uchwała Nr 45/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść uchwały >>>
  6. Uchwała Nr 46/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść uchwały >>>
  7. Uchwała Nr 51/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść uchwały >>>
  8. Uchwała Nr 52/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 20 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść uchwały >>>
  9. Uchwała Nr 53/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 21 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
   Treść uchwały >>>
  10. Uchwała Nr 54/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Łodzi w dniu 5 grudnia 2010 r.
   Treść uchwały >>>
  11. Uchwała Nr 56/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
   Treść uchwały >>>
  12. Uchwała Nr 57/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
   Treść uchwały >>>
  13. Uchwała Nr 58/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
   Treść uchwały >>>
 8. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi:
  1. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 28 października 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Łodzi w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
   Treść obwieszczenia >>>
  2. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
   Treść obwieszczenia >>>
  3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 15 listopada 2010 r. o skreśleniu nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi.
   Treść obwieszczenia >>>
  4. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 16 listopada 2010 r. o skreśleniu nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi.
   Treść obwieszczenia >>>
  5. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 19 listopada 2010 r. o skreśleniu nazwiska kandydata z listy kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi oraz o warunkach ważności głosu.
   Treść obwieszczenia >>>
 9. Państwowa Komisja Wyborcza

Wyniki głosowania i wyniki wyborów

 1. Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Miasta Łodzi (I tura) >>>
 2. Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Miasta Łodzi (II tura) >>>
 3. Protokół wyników wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi >>>
  1. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 >>>
  2. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 >>>
  3. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 >>>
  4. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 >>>
  5. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 5 >>>
  6. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 6 >>>
  7. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 7 >>>
  8. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 8 >>>

Metryka strony i historia zmian