Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wybory samorządowe 2014

2014-07-26
ostatnia aktualizacja: 2014-12-12

Wybory samorządowe

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na obszarze Łodzi:
  1. Zarządzenie Nr 6963/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  2. Zarządzenie Nr 6965/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych w 2014 r.
  3. Zarządzenie Nr 7033/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 września 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do wykonywania niektórych czynności z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
 2. Geografia wyborcza:
  1. Okręgi wyborcze:
   1. Uchwała Nr L/1035/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
   2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
    treść obwieszczenia >>>
   3. Zarządzenie Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
   4. Uchwała Nr XLVI/857/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału obszaru Województwa Łódzkiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
   5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 września 2014 r. informujące o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
    treść obwieszczenia >>>
  2. Obwody głosowania:
   1. Uchwała Nr LVII/1200/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania (z późn. zm.)
   2. Uchwała Nr XCIII/1971/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
   3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
    treść informacji >>>
   4. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2014 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    treść obwieszczenia >>>
   5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych o możliwości uzyskania pomocy w znalezieniu właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby obwodowej komisji wyborczej
    treść komunikatu >>>
  3. Mapa okręgów wyborczych i obwodów głosowania >>>
 3. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych >>>
 4. Rejestry i spisy wyborców:
  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców
   treść informacji >>>
  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców
   treść informacji >>>
 5. Obwodowe komisje wyborcze:
  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej - jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej >>>
  2. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
  3. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
  4. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
  5. Uchwała Nr 97/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  6. Uchwała Nr 102/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  7. Uchwała Nr 103/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 31 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  8. Uchwała Nr 106/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  9. Uchwała Nr 110/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  10. Uchwała Nr 112/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  11. Uchwała Nr 115/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  12. Uchwała Nr 116/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  13. Uchwała Nr 118/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 15 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi
  14. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>
 6. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi:
  1. Uchwała Nr 89/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zasad losowania numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi
  2. Uchwała Nr 93/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wylosowanych numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi
 7. Komunikaty i obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi:
  1. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi, jej siedzibie, pełnionych dyżurach oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi oraz zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi
   treść komunikatu >>>
  2. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o dodatkowym dyżurze w dniu 11 października 2014 r.
   treść komunikatu >>>
  3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Łodzi w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
   treść obwieszczenia >>>
  4. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Łodzi w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:
 8. Komunikaty i obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi:
  1. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej W Łodzi z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (wyciąg dotyczący Okręgu Wyborczego Nr 1) >>>
  2. Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi, jej siedzibie, pełnionych dyżurach oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego >>>
 9. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi:
  1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych >>>
  2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych >>>
  3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej liczby mieszkańców w poszczególnych gminach (miastach) wchodzących w zakres właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. >>>
  4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., na obszarze objętym właściwością terytorialną Komisarza Wyborczego w Łodzi >>>
  5. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>
  6. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi >>>
  7. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi >>>
  8. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi >>>
 10. Państwowa Komisja Wyborcza

Wyniki głosowania i wyniki wyborów

 1. Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Miasta Łodzi >>>
 2. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi >>>
 3. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego >>>
 4. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego >>>

Informację wprowadził(a): Migracja danych (29.08.2017 10:17)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 16:16)

Ilość odwiedzin: 2233