Wybory samorządowe
informacje dla osób niepełnosprawnych

 • Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne
  treść informacji >>>

 • Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika
  treść informacji >>>
   
  • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
   wniosek >>>
  • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
   zgoda >>>
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
  treść komunikatu >>>

 

 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
  treść informacji >>>
  wniosek >>>
  zgoda >>>

 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  treść informacji >>>

 • Wykaz lokali Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  treść wykazu >>>


 • Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi dotyczący możliwości skorzystania z nieodpłatnego przewozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów samorządowych 21 października 2018 r.
  treść komunikatu >>>

Metryka strony i historia zmian