Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Związek Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Związek Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych
(oprócz działalności statutowej prowadzi również wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego):

Celem działania ŁSON jest reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, koordynacja działań ich organizacji, ukierunkowanie i pomoc w tworzeniu warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. W realizacji swoich celów współpracuje z władzami i urzędami administracji państwowej i samorządowej, w tym poprzez m.in. prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane organizacje.

kontakt:

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 025 (parter) 
tel.: 791-274-352,
e-mail: sejmiklodz@gmail.com
strona: www.facebook.com/sejmiklodz/


Biuro i Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego czynne:

wtorek 12:00 – 17:00;
środa 8:00 – 13:30;
czwartek 9:00 – 16:00.


Osoby do kontaktu z Zarządu ŁSON:

  1. Tomasz Musielski - Prezes,
  2. Wojciech Łukaszewicz - Wiceprezes,
  3. Halina Chojnacka - Wiceprezes,
  4. Piotr Jędrzejak - Wiceprezes,
  5. Janina Różycka - Sekretarz,
  6. Izabela Maryańska - Skarbnik,
  7. Marcin Stachecki - Członek Zarządu,
  8. Dariusz Krajewski - Członek Zarządu,

Historia i kierunki działania ŁSON

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi związek stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych - w chwili obecnej skupia ok. 50 organizacji samopomocowych. Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków stowarzyszeń oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych pod tą nazwą istnieje od 1994 roku, ale jego korzenie sięgają do roku 1993. W tym właśnie roku powstała Łódzka Rada Osób Niepełnosprawnych - jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca interesy niepełnosprawnych (pierwotnie tworzyło ją 8 stowarzyszeń; po roku działania było ich ok. 20). W lipcu 1994 roku Rada przekształciła się w Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który uzyskał osobowość prawną.

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych integruje lokalne środowiska osób niepełnosprawnych, przeciwdziała dyskryminacji tych osób oraz prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w stosunku do członków stowarzyszeń. Sejmik czynnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących życia osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Godna podkreślenia jest ponadto działalność wydawnicza, którą realizuje od lat (również we współpracy z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych).

Działalność Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pomaga środowisku osób niepełnosprawnych w realizacji tworzenia odpowiednich warunków do aktywnego życia społecznego i zawodowego, a władzom miasta zapewnia pełniejszą informację i łatwiejszą pracę na rzecz miasta i społeczeństwa, częścią którego są również osoby niepełnosprawne.