Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1634/VII/15 z dnia 31 lipca 2015 r. została powołana Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w składzie:

 1. Henryk Ługowski
 2. Monika Mazur
 3. Dorota Podgórska-Jachnik
 4. Andrzej Kaczorowski
 5. Władysław Skwarka.

 

Art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” określa zakres działania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

Do zakresu działań należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. Ocena realizacji programów,
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie uwagi i zapytania do przedstawicieli Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi prosimy kierować na adres:

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi 
Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź 

e-mail do kontaktu: s.komornicka@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian