Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Kilińskiego 102/102a
fax: (42) 632 41 30.

  • (42) 685 43 52 - przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, WTZ, sport, kultura i rekreacja
    osób niepełnosprawnych
  • (42) 685 43 53 - likwidacja barier w komunikowaniu, sprzęt rehabilitacyjny
  • (42) 685 43 54 - turnusy rehabilitacyjne
  • (42) 685 43 55 - likwidacja barier architektonicznych

Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łodzi >>>


Informację wprowadził(a): Migracja danych (08.08.2017 12:30)

Informację zmodyfikował(a): Hanna Zubrzycka / BRPiNM (08.01.2019 12:50)

Ilość odwiedzin: 2813