Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

przy ul. Kilińskiego 102/102A,
tel. (42) 685 43 62 lub (42) 685 43 63:

 

 • Kierownik ZRSON 
  tel. (42) 685 43 70, pokój 215A

 • Turnusy rehabilitacyjne 
  tel. (42) 685 43 54, pokój 211

 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych 
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212

 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych 
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
  tel. (42) 685 43 53, pokój 212

 • Likwidacja barier architektonicznych 
  tel. (42) 685 43 55, pokój 213 i 214

 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 
  tel. (42) 685 43 55, pokój 214

 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji 
  tel. (42) 685 43 55, pokój 214

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej 
  tel. (42) 685 43 70, pokój 215A

Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

 


Informujemy, iż od dnia 02 stycznia 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przez System SOW.

(więcej na:  https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/)


Informacje o realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w  ramach Modułu III można uzyskać tutaj: (https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/).

Do wniosku o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III należy załączyć:

 1. kopię lub skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego;
 3. w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego.

Metryka strony i historia zmian