Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Katarzyna Tręda-Pisera - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
parter (naprzeciwko portierni),
tel.: +48 (42) 638-45-74, 638-45-40 

Godziny Pracy: 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00-16.00 
wtorek 9.00-17.00 

e-mail: ron@uml.lodz.pl 


Lista najczęściej załatwianych spraw przez Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

 • Pomoc w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu ortopedycznego,
 • Interwencje w instytucjach niosących pomoc osobom niepełnosprawnych, m.in.: Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Informowanie o programach celowych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Działanie w obronie interesów osób niepełnosprawnych,
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
 • Popieranie pod kątem osób niepełnosprawnych działań administracji przy współpracy z urzędami, instytucjami, oraz organizacjami pozarządowymi,
 • Występowanie z inicjatywą i wnioskami oraz wydawanie opinii w sprawach mających znaczenie w życiu osób niepełnosprawnych,
 • Informowanie o instytucjach, stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Informowanie o programach rządowych dla osób niepełnosprawnych,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu Łódź,
 • Organizacja imprez integracyjnych,
 • Organizacja sympozjów i konferencji naukowych,
 • Wydawanie „Informatora dla osób niepełnosprawnych”,
 • Współpraca z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, który prowadzi wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Metryka strony i historia zmian