Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Urząd Miasta Łodzi dla Niesłyszących (Wideo-Tłumacz)

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie zapisy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, nakładające na urzędy obowiązek zapewnienia m.in. możliwości porozumiewania się osobom mającym trwałe lub przejściowe trudności w komunikowaniu się (w tym m.in. osobom niesłyszącym).

W chwili obecnej każda osoba niesłysząca może być skutecznie obsłużona w łódzkim magistracie. Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych przygotował usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego. Specjalne oprogramowanie zainstalowano już na kilkunastu stanowiskach pracy, gdzie osoba niesłysząca uzyska (w kontakcie z upoważnionym, przeszkolonym urzędnikiem) możliwość skomunikowania się w języku migowym w celu rozpoznania jej sprawy, z jaką zwraca się do Urzędu Miasta Łodzi. 
Stanowiska do obsługi osób niesłyszących wyposażono w komputery z kamerą HD. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo dobrej jakości transmisji głosu i obrazu.
Pokoje, w których osoby niesłyszące mogą załatwić swoje sprawy są specjalnie oznaczone.

Warto podkreślić, że UMŁ już od połowy 2010 roku wdrażał w życie udogodnienia dla osób niesłyszących - m.in. publikując na stronie internetowej tłumaczenia tekstów na język migowy.

Wyjaśnień i informacji szczegółowych udziela koordynator projektu - Pani Ewa Ściborska, główny specjalista (tel. +48 (42) 638-45-74 – w godzinach pracy).


Metryka strony i historia zmian