Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2248/VIII/19 z dnia 2 października 2019 r., zmienionym zarządzeniem Nr 7324/VIII/21 z dnia 25 maja 2021 r.

W skład Rady wchodzą:

 1. Andrzej Kaczorowski
 2. Władysław Skwarka
 3. Monika Mazur
 4. Beata Tomecka-Nabiałczyk
 5. Maciej Kowalski

Art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” określa zakres działania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

Do zakresu działań należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. Ocena realizacji programów,
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie uwagi i zapytania do przedstawicieli Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi prosimy kierować na adres:

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi 
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź 

e-mail do kontaktu: s.komornicka@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian