Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 01.03.2018 13:20 do 01.03.2018 13:21.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

DEPARTAMENT PREZYDENTA

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-41-15
fax.: +48 (42) 638-41-24
e-mail: departament.prezydenta@uml.lodz.plr

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:r

p.o. dyrektora Tomasz Piotrowski

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-59-39

fax: +48 (42) 638-59-40

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Adam Pustelnik

zastępca dyrektora Monika Karolczak

zastępca dyrektora Agnieszka Sińska-Głowacka

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście;
 2. opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych;
 3. wspieranie inwestorów strategicznych w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka poinwestycyjna;
 4. wspieranie inwestorów lokalnych tworzących nowe miejsca pracy;
 5. wspieranie podmiotów gospodarczych z terenu miasta;
 6. inicjowanie działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość;
 7. organizowanie i prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz promocją gospodarczą miasta;
 8. obsługa kontaktów zagranicznych miasta;
 9. współpraca z uczelniami.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ekonomiczny
Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
kierownik Elżbieta Wieczorek
pokój: 203, piętro II
tel.: +48 (42) 638-44-86r

Oddział Pozyskiwania i Obsługi Inwestorówr

ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
p.o. kierownika Błażej Baszczyński
tel.: +48 (42) 638-59-32r

Oddział Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami
Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
kierownik Agnieszka Chudzik
pokój: 204, piętro II
tel.: +48 (42) 638-43-27r

Oddział Współpracy z Zagranicą
Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
kierownik Marina Kulisiewicz
pokój: 114, piętro I
tel.: +48 (42) 638-40-21r

Oddział ds. Marketingu Inwestycyjnego
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
p.o. kierownika Agata Ślusarczyk
tel.: +48 (42) 638-59-21r

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-59-39
fax: +48 (42) 638-59-40

Biuro Prezydenta

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,r

Sekretariat: pokój 109B

tel.: +48 (42) 638-47-85

fax: +48 (42) 638-47-84

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Tomasz Piotrowski

p.o. zastępcy dyrektora Agnieszka Dyśko

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi prezydenta i wiceprezydentów;
 2. obsługa administracyjno-organizacyjna prezydenta i wiceprezydentów;

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Zespół Obsługi Asystenckiejr

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

inspektor Ewelina Hermanowicz
pokój: 109B
tel.: +48 (42) 638-47-85
fax: +48 (42) 638-47-84

Biuro Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 106, Łódź

tel.: +48 (42) 638-41-36

fax: +48 (42) 638-44-07

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrektor:

Ewa Koronowska, pokój: 136A,Piotrkowska 106, tel.: +48 (42) 638-41-36

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. współdziałanie ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania o pracach rady;
 2. obsługa organizacyjno-techniczna rady oraz jej komisji;
 3. prowadzenie rejestrów protokołów, uchwał rady, interpelacji i wniosków oraz zapytań radnych;
 4. zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu;
 5. prowadzenie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi;
 6. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi, Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi oraz przyznawaniem Nagrody Miasta Łodzi.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Zespół ds. Komunikacji

ul. Piotrkowska 104, Łódź

główny specjalista Halszka Karolewska
pokój: 109
tel.: +48 (42) 638-41-06, +48 (42) 638-44-93
fax: +48 (42) 638-41-97

Zespół ds. Obsługi Komisji Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 104, Łódź

koordynator: inspektor Marek Wasielewski
pokój: 140F
tel.: +48 (42) 638-41-10

Zespół ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 106, Łódź

główny specjalista Małgorzata Matejko
pokój: 140A
tel.: +48 (42) 638-41-21
fax: +48 (42) 638-40-69

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

ul. Piotrkowska 106, Łódź

inspektor Monika Ograbek-Kiełpińska
pokój: 136A
tel.: +48 (42) 638-41-36
fax: +48 (42) 638-44-07

pracownik I stopnia Bożenna Mirowska
pokój: 139A
tel.: +48 (42) 638-41-96
fax: +48 (42) 638-44-95

Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych i Obsługi Elektronicznej

ul. Piotrkowska 104, Łódź

inspektor Krystyna Kościółek
pokój: 102B
tel.: +48 (42) 638-42-21

inspektor Monika Olejniczak
pokój: 104D
tel.: +48 (42) 638-42-31

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 106, Łódź

inspektor Joanna Główczyńska
pokój: 133A
tel.: +48 (42) 638-41-33
fax: +48 (42) 638-41-92

inspektor Aneta Rabenda
pokój: 133A
tel.: +48 (42) 638-44-81
fax: +48 (42) 638-41-92

Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów

tel.: +48 (42) 638-41-81

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Marcin Masłowski, pokój: 111B, tel.: +48 (42) 638-41-81

zastępca dyrektora Łukasz Goss

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. polityka informacyjna;
 2. obsługa prezydenta i wiceprezydentów w zakresie kontaktów z mediami;
 3. redagowanie i obsługa portali i serwisów internetowych, z wyłączeniem Biuletynu Informacji Publicznej;
 4. organizowanie i nadzorowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Łodzi (SIW).

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Wsparcia Graficznego

Zespół Mediów Społecznościowych

Zespół Portalu Internetowego

Zespół Prasowy

Zespół Projektów Medialnych 

Biuro ds. Zarządzania Kadrami

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-41-91

fax: +48 (42) 638-41-61

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Beata Łuszczyńska, pokój: 159, tel.: +48 (42) 638-41-91

zastępca dyrektora Beata Buczyńska-Łukasiak, pokój: 158, tel.: +48 (42) 638-41-91

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w tym kierowników domów pomocy społecznej, z wyłączeniem pozostałych jednostek koordynowanych i monitorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oraz jednostek nadzorowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych;
 2. nadzorowanie polityki personalnej w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 3. organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze;
 4. prowadzenie spraw dotyczących ocen okresowych pracowników, staży, praktyk i szkoleń, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. planowanie i gospodarowanie funduszem wynagrodzeń pracowników urzędu;
 6. prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych;
 7. prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 8. prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
 9. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich

p.o. kierownika Krystyna Antonowicz
pokój: 156
tel.: +48 (42) 638-40-65

Oddział Spraw Osobowych

kierownik Krystyna Antonowicz
pokój: 156
tel.: +48 (42) 638-40-65

Oddział ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

kierownik Katarzyna Kałuziak
pokój: 149, piętro I
tel.: +48 (42) 638-57-62

Oddział ds. Organizacji Urzędu Miasta

p.o. kierownika Sylwia Menkarska-Milczarek
pokój: 161
tel.: +48 (42) 638-41-09

Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych

inspektor Dorota Przydatek
pokój: 168, piętro I
tel.: +48 (42) 638-41-95

podinspektor Dorota Motylińska-Szpoton
pokój: 168, piętro I
tel.: +48 (42) 638-41-95

 

 

Wydział Prawny

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Marcin Górski, pokój: 150, tel.: +48 (42) 638-41-28

zastępca dyrektora Maria Krzemińska-Baranowska, pokój: 150, tel.: +48 (42) 638-41-28r

zastępca dyrektora Elżbieta Staszyńska, pokój: 150, tel.: +48 (42) 638-41-28

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. świadczenie obsługi i pomocy prawnej na rzecz rady, prezydenta i wiceprezydentów, urzędu oraz jednostek pomocniczych miasta;
 2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem aktów prawnych;
 3. przygotowywanie indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez prezydenta oraz prowadzenie rejestrów indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez prezydenta.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Administracyjno-Ekonomicznyr

p.o. kierownika Magdalena Sobierajczyk

pokój: 381
tel.: +48(42) 638-43-74

Oddział Legislacyjny

kierownik Tomasz Urjasz
pokój: 374
tel.: +48(42) 638-43-93

Zespół Radców Prawnych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

tel.: +48 (42) 638-46-64

fax: +48 (42) 638-46-70

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Grzegorz Kociołek, pokój: 314, tel.: +48 (42) 638-46-64

zastępca dyrektora Jerzy Wołosiewicz, pokój: 109, tel.: +48 (42) 638-46-64

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym;
 2. prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej i rejestracji dla potrzeb tej kwalifikacji oraz spraw związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony kraju;
 3. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta;
 4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy - Prawo o zgromadzeniach;
 5. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzenie spraw ochotniczych straży pożarnych;
 6. przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o awariach lub szkodach w urządzeniach infrastruktury technicznej, zasobach mieszkaniowych oraz o innych zdarzeniach;
 7. koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych;
 8. obsługa kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łodzi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łodzi.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Centrum Zarządzania Kryzysowegor

tel.: +48 (42) 638-49-49

kierownik Jacek Gralak
pokój: 107
tel.: +48 (42) 638-49-31

Oddział Budżetu i Gospodarowania Sprzętem

p.o. kierownika Iwona Janiszewska
pokój: 322
tel.: +48 (42) 638-46-67

Oddział Profilaktyki Pożarowej i Obrony Cywilnejr

kierownik Eligiusz Pietrzak
pokój: 312
tel.: +48 (42) 638-46-84

Oddział Spraw Obronnych

kierownik Jerzy Gzik
pokój: 311
tel.: +48 (42) 638-46-62

Zespół ds. Imprez i Zgromadzeń

koordynator: inspektor Karol Dziuda
pokój: 317
tel.: +48 (42) 638-46-68

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

podinspektor Katarzyna Tomasik
pokój: 315
tel.: +48 (42) 638-46-64

Samodzielne Stanowisko ds. Systemu Bezpieczeństwa

główny specjalista Marek Białkowski
pokój: 316
tel.: +48 (42) 638-46-64Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódźr

tel.: +48 (42) 638-47-34, +48 (42) 638-47-35

fax: +48 (42) 638-47-74r

Sekretariat: pok. 124

 

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Robert Kowalik

zastępca dyrektora Iwona Iwanicka

zastępca dyrektora Szymon Kostrzewski

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. realizowanie polityki prozdrowotnej miasta;
 2. prowadzenie spraw związanych z ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia;
 3. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez miasto funkcji podmiotu tworzącego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 4. prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie;
 5. obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi;
 6. prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów;
 7. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 8. prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych;
 9. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
 10. koordynowanie wykonania zadań wynikających z ustawy o repatriacji;
 11. prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny, Łódzką Kartą Dużej Rodziny oraz Miejską Kartą Seniora;
 12. sprawowanie nadzoru nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto, z wyłączeniem nadzoru sprawowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi;
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi, tj. organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie polegająca na organizacji konkursów ofert, zawieraniu umów i ich rozliczaniu pod względem finansowym w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innych ustaw.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Organizacyjno-Ekonomiczny

p.o. kierownika Elżbieta Łukowicz
tel.: +48 (42) 638-47-44

Oddział ds. Kontroli

p.o. kierownika Grzegorz Pilaszek
tel.: +48 (42) 638-47-26

Oddział ds. Osób Niepełnosprawnychr

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

kierownik Katarzyna Tręda-Pisera
tel.: +48 (42) 638-45-40

Oddział ds. Polityki Senioralnej

kierownik Wojciech Kosakowski
tel.: +48 (42) 638-47-30

Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia

p.o. kierownika Marta Syguda
tel.: +48 (42) 638-47-22

Zespół ds. Rozliczeń Budżetowych

tel.: +48 (42) 638-47-25

Samodzielne Stanowisko - Rzecznik ds. Seniorówr

Rzecznik ds. Seniorów - Celina Maciejewska
tel.: +48 (42) 638-47-94

Departament Architektury i Rozwoju

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
tel.: +48 (42) 638-44-42
fax: +48 (42) 638-44-41r

Godziny pracy:r

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:r

p.o. dyrektora Tomasz Jakubiec, IV piętro, pokój nr 3

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Biuro Architekta Miasta

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-43-84

fax: +48 (42) 638-54-41

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor, Architekt Miasta, Marek Janiak, pokój: 202, tel.: +48 (42) 638-43-84

zastępca dyrektora Magdalena Wiśniewska, pokój: 203, tel.: +48 (42) 638-43-84

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej miasta, harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a także jego monitoring;
 2. nadzorowanie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych opracowań planistycznych;
 3. sporządzanie informacji, wypisów i wyrysów z nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z nieobowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. sporządzanie opinii urbanistycznych;
 5. prowadzenie analiz dotyczących możliwości inwestycyjnych miasta, prowadzenie konsultacji społecznych oraz programu publikacji architektoniczno-urbanistycznych kształtujących świadomość tożsamości miasta;
 6. prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych dotyczących Strefy Wielkomiejskiej oraz przygotowywanie i konsultowanie planów działań wskazanych dla tej strefy oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
 7. prowadzenie spraw związanych z estetyką miasta;
 8. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją tzw. Kodeksu Krajobrazowego;
 10. sporządzanie wytycznych do planów rozwoju sieci drogowej;
 11. opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla dróg oraz inwestycji kubaturowych;
 12. nadzorowanie i akceptacja zgodności projektów budowlanych i wykonawczych dróg z zatwierdzonymi koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi;
 13. opiniowanie projektów remontów odtworzeniowych dróg.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Krajobrazu i Estetyki Miasta

p.o. kierownika Bartosz Poniatowski
tel.: +48 (42) 638-57-60

Oddział Opinii Urbanistycznych

p.o. kierownika Andrzej Piech
tel.: +48 (42) 638-42-48

Oddział Koncepcji Drogowychr

p.o. kierownika Piotr Woldański
tel.: +48 (42) 638-57-83  

Zespół Rozwoju Miasta

główny specjalista Marek Lisiak
pokój: 208
tel.: +48 (42) 638-43-52

Zespół ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

główny specjalista Agnieszka Milnikel
pokój: 201
tel.: +48 (42) 638-43-85

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-43-33

fax: +48 (42) 638-42-79

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-43-33r

p.o. zastępcy dyrektora Iwona Sosnowska-Kowalska, pokój: 4, tel.: +48 (42) 638-43-33

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw z zakresu działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi przekazanych miastu na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Łódzkim a miastem, w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku, prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 2. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
 3. sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami;
 4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
 5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych i organizowaniem ich ochrony;
 6. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Łodzi.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Nadzoru Konserwatorskiego

kierownik Marzena Otto
pokój: 12
tel.: +48 (42) 638-42-28

Oddział ds. Uzgodnień 

r

Oddział ds. Zarządzania Dziedzictwem

kierownik Aleksandra Sztuka-Tulińska
pokój: 8
tel.: +48 (42) 272-63-73

Zespół Organizacyjno-Ekonomiczny

koordynator: główny specjalista Magdalena Huchler
pokój: hol
tel.: +48 (42) 638-43-33

Biuro Strategii Miasta

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-44-42, +48 (42) 638-41-00

fax: +48 (42) 638-44-41

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Tomasz Jakubiec, pokój: 9, IV p., tel.: +48 (42) 638-44-42

zastępca dyrektora Sławomir Granatowski, pokój: 8, IV p., tel.: +48 (42) 638-41-00

zastępca dyrektora Karolina Włodarska, pokój: 10, IV p., tel.: +48 (42) 638-41-00

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. podejmowanie działań na rzecz strategicznego rozwoju miasta;
 2. monitoring strategii, programów społeczno-gospodarczych oraz projektów realizowanych przez miasto;
 3. koordynowanie prac statystycznych realizowanych przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne urzędu, w tym sprawy dotyczące spisów powszechnych, opracowanie zbiorczych sprawozdań statystycznych;
 4. wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich na strategiczne projekty inwestycyjne;
 5. obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i zapewnienie finansowania Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego;
 6. reprezentowanie interesów miasta przed instytucjami unijnymi oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w kontekście strategicznym;
 7. koordynacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w mieście;
 8. koordynacja wdrażania programu Inteligentna Polityka Społeczna.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Analiz

kierownik Anna Wosiek
pokój: 02, IV p.
tel.: +48 (42) 638-40-09

Oddział Ekonomiczno-Organizacyjny

p.o. kierownika Magdalena Kucharska
pokój: 14, IV p.
tel.: +48 (42) 638-44-47

Oddział Monitorowania Strategii i Programów

kierownik Monika Kaźmierczak
pokój: 02, IV p.
tel.: +48 (42) 638-42-91

Oddział Projektów Społecznych

główny specjalista Agnieszka Lewandowska
pokój: 12, IV p.
tel.: +48 (42) 272-62-41

Oddział Strategicznych Projektów Europejskich

kierownik Magdalena Wrona
pokój: 3, IV p.
tel.: +48 (42) 638-59-41

Zespół Koordynacji Polityki Społecznej

główny specjalista Mateusz Szczeciński
pokój: 15, IV p.
tel.: +48 (42) 638-44-58

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi

główny specjalista Aleksandra Olejnik
pokój: 8, I p.
tel.: +48 (42) 638-55-42

Biuro Inżyniera Miasta

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 272-64-50

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrektor:

Maciej Formański, pokój: 301, tel.: +48 (42) 272-64-50

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, z wyłączeniem zadań, które realizuje Zarząd Dróg i Transportu jako zarządca dróg, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych, wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 2. opracowywanie założeń do planu zapotrzebowania miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz koordynacja planów tworzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie miasta;
 3. współpraca z Biurem Architekta Miasta i innymi komórkami organizacyjnymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania rozwoju infrastruktury miejskiej;
 4. opracowanie zasad i koordynacja zajęć pasa drogowego, związanych z inwestycjami i remontami dotyczącymi infrastruktury;
 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uzgodnień na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg publicznych i wewnętrznych, będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu, a także wydawanie oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Koordynacji Infrastruktury

tel.: +48 (42) 272-64-49, +48 (42) 272-64-55
pokoje: 310 i 311

Oddział Lokalizacji Sieci

tel.: +48 (42) 272-64-52, +48 (42) 272-64-54
pokój: 307

Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach

p.o. kierownika Janusz Maciaszek
pokój: 303
tel.: +48 (42) 638-48-82

Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

tel.: +48 (42) 272-64-50
pokój: 309

Biuro ds. Rewitalizacji

ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź

tel.: +48 (42) 638-57-58

fax: +48 (42) 638-57-29

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Marcin Obijalski

zastępca dyrektora Agata Król

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji;
 2. przygotowanie i koordynacja procesu rewitalizacji, w tym współpraca z interesariuszami rewitalizacji;
 3. prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem rewitalizacji;
 4. pozyskiwanie środków finansowych i rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań rewitalizacyjnych.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Ekonomicznyr

główny specjalista Marcin Kamiński
tel. +48 (42) 272-63-79

Oddział ds. Działań Społeczno-Gospodarczych

kierownik Ewa Grabarczyk
tel.: +48 (42) 638-51-39

Oddział ds. Koordynacjir

kierownik Kamila Osicińska
tel.: +48 (42) 638-43-44

Oddział ds. Rozliczeń Projektówr

główny specjalista Janusz Przywojski
tel. +48 (42) 272-63-79

Zespół ds. Administracyjno-Organizacyjnychr

podinspektor Tomasz Michałowski
tel.: +48 (42) 638-57-58

Zespół ds. Monitorowania GPRr

główny specjalista Michał Dembowski
tel.: +48 (42) 638-52-98

Wydział ds. Zarządzania Projektami

ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź

tel.: +48 (42) 638-52-66

fax: +48 (42) 638-52-76

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Robert Kolczyński, pokój: 010

p.o. zastępcy dyrektora Katarzyna Kowalska, pokój: 105

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. zarządzanie projektami i programami wskazanymi odrębnym zarządzeniem prezydenta;
 2. zarządzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Łodzi;
 3. opracowanie i wdrożenie w urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych standardów i procedur zarządzania projektami i programami;
 4. wspieranie komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych i pozostałych podmiotów miejskich w zakresie metodyki zarządzania projektami i programami;
 5. nadzór i koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i obsługą systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami i programami;
 6. nadzorowanie przestrzegania przyjętej metodyki zarządzania projektami i programami;
 7. przygotowanie, realizacja i zamknięcie Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Organizacyjnyr

tel.: +48 (42) 272-64-13

Oddział ds. EXPOr

tel.: +48 (42) 272-64-20

Oddział ds. Metodyki i Wsparcia Zarządzania

tel.: +48 (42) 638-46-55

Oddział ds. Projektówr

tel.: +48 (42) 272-64-11

Wydział Urbanistyki i Architektury

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51
kancelaria (pok. 046) tel.: +48 (42) 638-43-35; +48 (42) 638-47-49;
fax: +48 (42) 638-43-91
e-mail: wuia@uml.lodz.plr

Godziny pracy:r

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00;
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:r

dyrektor Małgorzata Kasprowicz, pokój: 309, tel.: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51
zastępca dyrektora Jolanta Kubacka, pokój: 307, tel.: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51
zastępca dyrektora Wiesław Makal, pokój: 036, tel.: +48 (42) 638-43-51

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 • sporządzanie informacji, wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych powiatowych i gminnych oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych;
 • wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału


Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Architektoniczno-Budowlany Ir

kierownik Lidia Zysiak
pokój: 038
tel.: +48 (42) 638-47-83

Oddział Architektoniczno-Budowlany IIr

kierownik Danuta Lachman-Łuczak
pokój: 040
tel.: +48 (42) 638-42-35

Oddział Architektoniczno-Budowlany IIIr

kierownik Elżbieta Berent
pokój: 042
tel.: +48 (42) 638-56-37

Oddział Architektoniczno-Budowlany Postępowań Nieprocesowychr

kierownik Jerzy Wawrzyniak
pokój: 049
tel.: +48 (42) 638-53-46

Oddział Infrastrukturyr

kierownik Dagmara Kafar
pokój: 106
tel.: +48 (42) 638-46-77

Oddział Urbanistyki Ir

kierownik Marek Gromski
pokój: 311
tel.: +48 (42) 638-57-92

Oddział Urbanistyki IIr

kierownik Jolanta Knul
pokój: 311
tel.: +48 (42) 638-52-45

Oddział Urbanistyki IIIr

kierownik Agnieszka Dybowska
pokój: 305
tel.: +48 (42) 638-57-44

Oddział Urbanistyki IVr

kierownik Jadwiga Fornal
pokój: 203
tel.: +48 (42) 638-44-32

Oddział Urbanistyki Vr

kierownik Lidia Czarczyńska
pokój: 203
tel.: +48 (42) 638-44-32

Oddział Urbanistyki Postępowań Nieprocesowychr

kierownik Włodzimierz Dobrowolski
pokój: 360
tel.: +48 (42) 638-44-50

Oddział ds. Administracyjno-Organizacyjnychr

tel.: +48 (42) 638-54-64
pokój: 305a

Departament Partycypacji Społecznej i Kultury

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-55-66
fax: +48 (42) 638-55-57r

Godziny pracy:r

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:r

dyrektor Luiza Staszczak-Gąsiorek

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-58-80;
fax: +48 (42) 638-40-90
e-mail: promocja@uml.lodz.plr

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00; Wtorek od 9.00 do 17.00r

Dyrekcja:
dyrektor Mariusz Goss, pokój: 441, tel.: +48 (42) 638-58-80
p.o. zastępcy dyrektora Bogna Witkowskar

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00r

Zadania:

 1. kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w kraju i za granicą;
 2. koordynowanie i ujednolicanie działań promocyjnych miasta;
 3. promocja walorów turystycznych miasta;
 4. promocja turystyki biznesowej;
 5. komunikacja społeczna;
 6. współpraca z Biurem Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów w zakresie polityki informacyjnej urzędu;
 7. prowadzenie korespondencji okolicznościowej i internetowej prezydenta;
 8. organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem przedstawicieli miasta;
 9. prowadzenie spraw patronatów honorowych prezydenta;
 10. opracowywanie i rozpowszechnianie periodyków miejskich;
 11. opiniowanie wydawnictw przygotowywanych przez urząd.


Wewnętrzne komórki organizacyjne:r

Oddział Ekonomiczny

Oddział Komunikacji Społecznej

Oddział Organizacji Imprez Patriotycznych i Dziedzictwa Łodzi

Oddział Promocji Miasta

Oddział Turystyki

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Piotrkowska 153, 90-440 Łódź

tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-40-37 (sekretariat)

fax: +48 (42) 638-40-83

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Bogusława Kolis, pokój: 112, tel.: +48 (42) 638-40-37

p.o. zastępcy dyrektora Piotr Siedlecki, pokój: 112, tel.: +48 (42) 638-40-37

Dyrektor przyjmuje interesantów:r

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. analiza stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i podejmowanie działań w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym zabezpieczenia finansowania;
 2. opracowywanie zasad i procedur wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta oraz zasad wynajmowania lokali użytkowych;
 3. opracowywanie oraz przeprowadzanie rocznych i średniorocznych ewaluacji polityki mieszkaniowej oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta;
 4. prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokali mieszkalnych;
 5. wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych;
 6. monitorowanie zarządzania zasobem lokalowym stanowiącym własność i współwłasność miasta, Skarbu Państwa oraz zasobem prywatnym pozostającym w zar
  Metryka strony i historia zmian