Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Dokumentacja kontroli - 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.41.2018
Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka nr 16
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_41.2018_dom_dziecka_nr_16_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.40.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 55
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_40.2018_sp_nr_55_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.4.2018
Jednostka kontrolowana: Straż Miejska
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_4.2018_straz_miejska_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.39.2018
Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka nr 7
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_39.2018_dom_dziecka_nr_7_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.38.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 152
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_38.2018_sp_nr_152_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.37.2018
Jednostka kontrolowana: Miejska Galeria Sztuki
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_37.2018_miejska_galeria_sztuki_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.36.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 34
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_36.2018_sp_nr_34_wp_181203.pdf
DOA-BAK-I.1711.35.2018
Jednostka kontrolowana: Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_35.2018_spec_por_wsp_roz_tera_wp_181203.pdf
DOA-BAK-I.1711.34.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 83
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_34.2018_sp_nr_83_wp_181203.pdf
DOA-BAK-I.1711.33.2018
Jednostka kontrolowana: XXXIV Liceum Ogólnokształcące
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_33.2018_xxxiv_lo_wp_181203.pdf
DOA-BAK-I.1711.32.2018
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_32.2018_zsp_nr_5_wp_181203.pdf
DOA-BAK-I.1711.31.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 10
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_31.2018_sp_nr_10_wp_181203.pdf
DOA-BAK-I.1711.30.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 173
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_30.2018_sp_nr_173_wp_181130.pdf
DOA-BAK-I.1711.3.2018
Jednostka kontrolowana: Widzewskie Domy Kultury
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_3.2018_widzewskie_domy_kultury_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.29.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 116
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_29.2018_sp_nr_116_wp_181130.pdf
DOA-BAK-I.1711.28.2018
Jednostka kontrolowana: 5 Dom Pomocy Społecznej
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_28.2018_5_dps_wp_181130.pdf
DOA-BAK-I.1711.27.2018
Jednostka kontrolowana: XXX Liceum Ogólnokształcące
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_27.2018_xxx_lo_wp_181130.pdf
DOA-BAK-I.1711.26.2018
Jednostka kontrolowana: Schronisko dla Zwierząt ul. Marmurowa 4
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_26.2018_schro_dla_zwierz_wp_181130.pdf
DOA-BAK-I.1711.25.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 64
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_25.2018_sp_nr_64_wp_181130.pdf
DOA-BAK-I.1711.24.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 41 i Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_24.2018_sp_nr_41_i_wspt_spraw_181130.pdf