Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 01.02.2019 11:27 do 22.02.2019 13:51.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Dokumentacja kontroli - 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.92.2018
Jednostka kontrolowana:Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_92.2018_mos_3_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.88.2018
Jednostka kontrolowana:Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_88.2018_szk_schr_mlo_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.84.2018
Jednostka kontrolowana:Szkoła Podstawowa nr 58
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_84.2018_sp_58_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.68.2018
Jednostka kontrolowana:Centrum Świadczeń Socjalnych
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_68.2018_lcss_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.64.2018
Jednostka kontrolowana:Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_64.2018_PUP_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.81.2018
Jednostka kontrolowana:Szkoła Podstawowa nr 3
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_81.2018_sp_nr_3_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.79.2018
Jednostka kontrolowana:Teatr Lalek Arlekin
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_79.2018_teatr_lalek_arlekin_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.78.2018
Jednostka kontrolowana:Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_78.2018_spec_osr_sw_nr_4_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.77.2018
Jednostka kontrolowana:Szkoła Podstawowa nr 193
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_77.2018_sp_nr_193_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.76.2018
Jednostka kontrolowana:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_76.2018_spec_osr_sw_nr_3_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.75.2018
Jednostka kontrolowana:Miejskie Centrum Medyczne ,,Widzew"
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_75.2018_mcm_widzew_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.74.2018
Jednostka kontrolowana:Szkoła Podstawowa nr 38
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_74.2018_sp_nr_38_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.73.2018
Jednostka kontrolowana:Łódzki Ośrodek Geodezji
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_73.2018_lódzki_osrodek_geodezji_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.72.2018
Jednostka kontrolowana:Muzeum Kinematografii
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_72.2018_muzeum_kinematografii_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.71.2018
Jednostka kontrolowana:Szkoła Podstawowa nr 91
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_71.2018_sp_nr_91_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.70.2018
Jednostka kontrolowana:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_70.2018_zsp_nr_20_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.69.2018
Jednostka kontrolowana:Szkoła Podstawowa nr 36
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_69.2018_sp_nr_36_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.67.2018
Jednostka kontrolowana:Centrum Kultury Młodych
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_67.2018_centrum_kultury_mlodych_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.66.2018
Jednostka kontrolowana:Szkoła Podstawowa nr 54
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_66.2018_sp_nr_54_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.65.2018
Jednostka kontrolowana:Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
Jednostka kontrolująca:Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne:BAK_65.2018_czp_nr_1_wp_181206.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (06.12.2018 10:00)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (22.02.2019 13:51)

Informację opracował(a): Agnieszka Domańska-Skura (26.11.2018)

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Ilość odwiedzin: 5095