Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 23.04.2020 15:44 do 05.05.2020 09:46.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Obsługa informacyjno-kancelaryjna UMŁ

Informacja dotycząca ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Łodzir

Co załatwisz bez wizyty w Urzędzier

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z potwierdzeniem profilu zaufanegor

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych w ewidencją ludnościr

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z dowodami osobistymir

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnegor

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji r


Urząd Miasta Łodzi
Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców /Oddział Call Center

 1. Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
  Sala obsługi
  Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
  tel.: +48 (42) 272-63-41
  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 19.00;
  sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00

 2. Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
  tel.: +48 (42) 638-44-44
  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8:00 do godz. 17:00

 

Punkty informacyjno-kancelaryjne UMŁ:

 1. Łódź, ul. Zachodnia 47
  tel.: +48 (42) 638-50-04
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00

 2. Łódź, al. Politechniki 32
  tel.: +48 (42) 638-58-24
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00

 3. Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
  tel.: +48 (42) 638-52-64
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00

 4. Łódź, ul. Piotrkowska 153
  tel.: +48 (42) 638-57-08
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00

 5. Łódź, al. Piłsudskiego 100
  tel.: +48 (42) 638-54-25
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00

 

Punkty kancelaryjne UMŁ:

 1. Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00

 2. Łódź, ul. Sienkiewicza 5
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00

 

Wykaz spraw załatwianych w sali obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (www.lckm.uml.lodz.pl):

 • Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.
 • Przyjmowanie wniosków, pism, dokumentów skierowanych do każdej komórki organizacyjnej UMŁ.
 • Przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów i udzielanie informacji
  w sprawach:
  • dowodu osobistego,
  • zameldowania na pobyt stały obywatela RP i cudzoziemca,
  • zameldowania na pobyt czasowy obywatela RP i cudzoziemca,
  • wymeldowania z miejsca pobytu stałego obywatela RP i cudzoziemca,
  • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego obywatela RP i cudzoziemca,
  • zgłoszenia wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP,
  • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenia powrotu z tego wyjazdu,
  • wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
  • nadania numeru PESEL.
 • Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie identyfikatorów oraz wydawanie identyfikatorów typu „M”, „S”, „T”, „R”, upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza /al. Piłsudskiego.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny - ogólnopolskiej.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora.
 • Wydawanie Pudełek Życia.
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady).
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi
  (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów).
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne.
 • Wydawanie bezpłatnych woreczków na psie nieczystości.

Wykaz spraw załatwianych w punktach informacyjno-kancelaryjnych UMŁ:

 • Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.
 • Przyjmowanie wniosków, pism, dokumentów skierowanych do każdej komórki organizacyjnej UMŁ.
 • Wydawanie dokumentów i udzielanie informacji w sprawach:
  • dowodu osobistego,
  • zameldowania na pobyt stały obywatela RP i cudzoziemca,
  • zameldowania na pobyt czasowy obywatela RP i cudzoziemca,
  • wymeldowania z miejsca pobytu stałego obywatela RP i cudzoziemca,
  • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego obywatela RP i cudzoziemca,
  • zgłoszenia wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP,
  • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenia powrotu z tego wyjazdu,
  • wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
  • nadania numeru PESEL.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych.
 • Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora.
 • Wydawanie Pudełek Życia.
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady).
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów).
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne.
 • Wydawanie bezpłatnych woreczków na psie nieczystości.

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (14.06.2017 10:52)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (20.10.2020 15:01)

Informację opracował(a): Tomasz Malecha (03.02.2020)

Źródło: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Ilość odwiedzin: 50209

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
20.10.2020 15:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.10.2020 08:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.10.2020 08:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.08.2020 09:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.08.2020 08:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 10:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 15:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.06.2020 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.05.2020 16:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.05.2020 09:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.04.2020 15:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.04.2020 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.04.2020 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.04.2020 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.03.2020 14:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.03.2020 13:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.02.2020 09:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.12.2019 08:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.12.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.12.2019 08:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.11.2019 08:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.11.2019 15:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.10.2019 15:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.05.2019 08:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.04.2019 09:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.04.2019 10:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.03.2019 08:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.02.2019 13:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.02.2019 08:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.02.2019 09:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.01.2019 14:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.01.2019 14:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.01.2019 14:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.01.2019 14:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.01.2019 08:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.01.2019 13:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 09:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.12.2018 15:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.12.2018 11:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.07.2018 09:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2018 12:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2018 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.06.2018 12:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.05.2018 15:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.03.2018 12:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.03.2018 12:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.01.2018 13:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.01.2018 13:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.12.2017 14:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.10.2017 11:28 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.10.2017 11:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.10.2017 11:26 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.10.2017 11:21 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.10.2017 11:07 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.10.2017 23:19 Migracja danych Modyfikacja treści
10.10.2017 23:18 Migracja danych Modyfikacja treści
27.09.2017 14:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.08.2017 12:52 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:51 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:46 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:26 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:25 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:25 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:23 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:10 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:08 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 10:52 Migracja danych Utworzenie strony