Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 07.08.2017 12:46 do 07.08.2017 12:51.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja UMŁ

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców / Oddział Call Center

 1. Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
  Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
  tel.: +48 (42) 272-63-41
  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 19.00;
  sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00

 2. Telefoniczna informacja UMŁ
  tel.: +48 (42) 638-44-44
  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8:00-17:00;
  sobota 9:00-13:00

  Informacja UMŁ:

 3. Łódź, ul. Piotrkowska 104
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

 4. Łódź, ul. Zachodnia 47
  tel.: +48 (42) 638-50-04
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

 5. Łódź, al. Politechniki 32
  tel.: +48 (42) 638-58-24
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

 6. Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
  tel.: +48 (42) 638-52-64
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

 7. Łódź, ul. Piotrkowska 153
  tel.: +48 (42) 638-57-08
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

 8. Łódź, al. Piłsudskiego 100
  tel.: +48 (42) 638-54-25
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Wykaz spraw załatwianych przez pracowników Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami; (www.lckm.uml.lodz.pl):

 1. Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.

 2. Przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów i udzielanie informacji w sprawach:
  a) dowodu osobistego
  b) wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  c) wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
  d) zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
  e) zameldowania obywatela RP na pobyt stały
  f) zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy
  g) zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatela UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  h) zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały

 3. Przyjmowanie korespondencji adresowanej do komórek organizacyjnych UMŁ m.in:
  a) pism i wniosków
  b) deklaracji DO (deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)
  c) wniosków o wydanie odpisów z akt urzędu stanu cywilnego
  d) wniosków o wymianę prawa jazdy
  e) wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

 4. Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego

 5. Przyjmowanie wniosków o wydanie identyfikatorów oraz wydawanie identyfikatorów typu „M”, „S”, „T”, upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza /al. Piłsudskiego

 6. Przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora

 7. Aktywacja usługi mDokumenty (pilotaż)

 

Wykaz spraw załatwianych przez pracowników Informacji UMŁ:

 1. Udzielanie informacji z zakresu działania Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.

 2. Z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich,

  1. Udzielanie informacji i wydawanie druków w sprawach:

  a) wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  b) wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
  c) zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
  d) zameldowania obywatela RP na pobyt stały
  e) zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  f) zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały
  g) zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  h) złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

 3. Z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego

  1. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

 4. Z zakresu działania Wydziału Finansowego

  1.Przyjmowanie deklaracji DO (Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)

 5. Z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej

  1. Z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej

  2. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady),

  3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów),

  4. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne,
  Zbiórka zużytych baterii.

 6. Z zakresu działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 


  1. Udzielanie informacji o zakładach opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie miasta oraz sposobie składania skarg i wniosków dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych,

  2. Udzielanie informacji o Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny,


  3. Udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora,

  4. Wydawanie Pudełek życia. 7. Z zakresu działania Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
   
 8. Z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (14.06.2017 10:52)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (24.08.2020 09:24)

Informację opracował(a): Tomasz Malecha (03.02.2020)

Źródło: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Ilość odwiedzin: 49343

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.08.2020 09:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.08.2020 08:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.06.2020 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2020 10:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 15:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.06.2020 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.05.2020 16:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.05.2020 09:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.04.2020 15:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.04.2020 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.04.2020 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.04.2020 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.03.2020 14:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.03.2020 13:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.02.2020 09:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.12.2019 08:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.12.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.12.2019 08:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.11.2019 08:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.11.2019 15:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.10.2019 15:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.05.2019 08:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.04.2019 09:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.04.2019 10:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.03.2019 08:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.02.2019 13:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.02.2019 08:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.02.2019 09:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.01.2019 14:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.01.2019 14:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.01.2019 14:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.01.2019 14:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.01.2019 08:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.01.2019 13:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 09:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.12.2018 15:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.12.2018 11:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.07.2018 09:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2018 12:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2018 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.06.2018 12:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.05.2018 15:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.03.2018 12:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.03.2018 12:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.01.2018 13:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.01.2018 13:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.12.2017 14:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.10.2017 11:28 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.10.2017 11:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.10.2017 11:26 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.10.2017 11:21 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.10.2017 11:07 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.10.2017 23:19 Migracja danych Modyfikacja treści
10.10.2017 23:18 Migracja danych Modyfikacja treści
27.09.2017 14:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.08.2017 12:52 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:51 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:46 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:26 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:25 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:25 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:23 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:10 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 12:08 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
14.06.2017 10:52 Migracja danych Utworzenie strony