Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 07.08.2017 14:32 do 07.08.2017 15:05.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja dla deweloperów: Łódź-Górna

Informacje dotyczące inwestycji z terenu:

  • Dzielnicy Łódź-Górna >>>
  • Dzielnicy Łódź-Polesie >>>
  • Dzielnicy Łódź-Śródmieście >>>
  • Dzielnicy Łódź-Widzew >>>

Projektowane inwestycje:r

Poniższa tabela zawiera informacje na temat planowanych inwestycji, których inwestorem jest gmina miejska Łódź.

Łódź-Górna
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Komórka / jednostka organizacyjna
Budowa Trasy Górna Etap III odcinek od ul. Rzgowskiej do projektowanej Konstytucyjnej wraz z podłączeniem do węzła „Romanów” na autostradzie A-1
Od ul. Rzgowskiej wzdłuż południowej granicy miasta do granicy z gminą Brójce w rejonie ul. Kalinowskiego
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Budowa i rozbudowa ul. Konstytucyjnej (częściowo także w dzielnicy Śródmieście, Widzew i Bałuty) – etap koncepcji odcinek: ul. Strykowska – Trasa Górna (etap III) 
Od ul. Strykowskiej w rejonie ul. Opolskiej na południe, następnie w rejonie ulic Produkcyjnej, Łomnickiej i Bystrzyckiej, w rejonie ulic Telefoniczna / Pomorska po wschodniej stronie osiedla akademickiego, następnie wzdłuż istniejącej ul. Konstytucyjnej (przecięcie Parku 3 Maja), po zachodniej stronie C.H. Tulipan (Real), następnie pomiędzy ogródkami działkowymi a terenem dawnej „Wifamy”, pasem niezagospodarowanego terenu po zachodniej stronie hipermarketu Carrefour, dalej na południe wzdłuż ul. Zapadłej i Zawodowej pomiędzy osiedlem Zarzew a osiedlem „Majowe”, następnie po wschodniej stronie osiedla Dąbrowa, dalej wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (przejście nad torami PKP w rejonie ul. Szymańskiego), dalej na południe po zachodniej stronie zakładów Hutchinson aż do Trasy „Górna” (Etap III) w rejonie ulic Nowe Górki i Bieszczadzkiej.
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Rozbudowa ul. Zygmunta – etap dokumentacji Odcinek: ul. Kolumny – rzeka Olechówka Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-58-94

Wydane decyzje administracyjne:r

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących planowanych inwestycji, dla których organem I instancji jest Prezydent Miasta Łodzi.r

Łódź-Górna

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.: 638-47-79, 638-47-03, 272-63-31)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Decyzja Nr 172
OŚR.III.7622/225/06
Rozbudowa węzła drogowo- tramwajowego ul. Dąbrowskiego, Kilińskiego
Decyzja Nr 13
OŚR.III.7626/36/10
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne ul. Łaskowice
Decyzja Nr 29
OŚR.III.7626/22/10
Rozbudowa ulic ul. Beczkowa, Biskupińska, Budziszyńska, Demokratyczna, Joanny, Kluczowa, Morska, Mylna, Okręgowa, Opałowa, Stylowa, Widna, Zespołowa, Zgodna
Decyzja Nr 79
OŚR.III.7626/72/10
Rozbudowa drogi ul. Jastarnia
Decyzja Nr 81
OŚR.III.7626/73/10
Rozbudowa drogi ul. Tabelowa
Decyzja Nr 82
OŚR.III.7626/74/10
Rozbudowa drogi ul. Rozwojowa
Decyzja Nr 84
OŚR.III.7626/70/10
Rozbudowa drogi ul. Pustynna
Decyzja Nr 92
OŚR.III.7626/99/10
Rozbudowa drogi ul. Prądzyńskiego
Decyzja Nr 68
OŚR.III.6220/66/11
Rozbudowa drogi ul. Ustronna
Decyzja Nr 18
DSS-OŚR-II.6220.36.10.2014
Przebudowa wiaduktów drogowych i tramwajowych al. Śmigłego Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego
Decyzja Nr 85
DSS-OŚR-II.6220.8.1.2014
Budowa Trasy Górna etap III Odcinek od ul. Rzgowskiej do granicy gm, Brójce
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.: 42 638-46-77)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
DAR-UA-V.195.2013
17.06.2013
Budowa linii kablowej 110kV w miejsce linii napowietrznej ul. Ireny, Płaska, Rolnicza

Informacja dla deweloperów: Łódź-Bałuty

Informacje dotyczące inwestycji z terenu:

  • Dzielnicy Łódź-Górna >>>
  • Dzielnicy Łódź-Polesie >>>
  • Dzielnicy Łódź-Śródmieście >>>
  • Dzielnicy Łódź-Widzew >>>

Projektowane inwestycje:r

Poniższa tabela zawiera informacje na temat planowanych inwestycji, których inwestorem jest gmina miejska Łódź.

Łódź-Bałuty
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Komórka / jednostka organizacyjna
Budowa trasy Żeligowskiego-Karskiego (częściowo także w dzielnicy Polesie) – etap koncepcji odcinek: ul. Zgierska-ul. Kopernika
Od skrzyżowania ul. Zgierskiej z ul. Pojezierską wzdłuż ul. Ks. Brzóski, następnie w rejonie ul. Modrej przez teren zielony do ul. Drewnowskiej (połączenie z ul. Karskiego), następnie za ul. Ogrodową w kierunku południowym - przebicie do skrzyżowania ul. Legionów z ul. Żeligowskiego; następnie w śladzie istniejącej ul. Żeligowskiego (wariant: jednokierunkowo w kierunku północnym w śladzie ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich) do ul. Kopernika.
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Budowa przedłużenia al. Włókniarzy w kierunku północno-zachodnim– etap koncepcji odcinek: od al. Włókniarzy do granic miasta w rejonie ul. Sianokosy
przebieg nieustalony
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-63-17
Budowa i rozbudowa ul. Konstytucyjnej (częściowo także w dzielnicy Śródmieście, Widzew i Górna) – etap koncepcji odcinek: ul. Strykowska – Trasa Górna (etap III) 
Od ul. Strykowskiej w rejonie ul. Opolskiej na południe, następnie w rejonie ulic Produkcyjnej, Łomnickiej i Bystrzyckiej, w rejonie ulic Telefoniczna / Pomorska po wschodniej stronie osiedla akademickiego, następnie wzdłuż istniejącej ul. Konstytucyjnej (przecięcie Parku 3 Maja), po zachodniej stronie C.H. Tulipan (Real), następnie pomiędzy ogródkami działkowymi a terenem dawnej „Wifamy”, pasem niezagospodarowanego terenu po zachodniej stronie hipermarketu Carrefour, dalej na południe wzdłuż ul. Zapadłej i Zawodowej pomiędzy osiedlem Zarzew a osiedlem „Majowe”, następnie po wschodniej stronie osiedla Dąbrowa, dalej wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (przejście nad torami PKP w rejonie ul. Szymańskiego), dalej na południe po zachodniej stronie zakładów Hutchinson aż do Trasy „Górna” (Etap III) w rejonie ulic Nowe Górki i Bieszczadzkiej.
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Rozbudowa ul. Aleksandrowskiej wraz z rozbudową pętli tramwajowej przy ul. Szczecińskiej – etap dokumentacji Odcinek: ul. Szczecińska-granica miasta Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Rozbudowa ul. Strykowskiej (także w dzielnicy Widzew) – etap koncepcji Odcinek: ul. Wycieczkowa – granica miasta Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-58-94
Rozbudowa ul. Szczecińskiej (także w dzielnicy Polesie) – etap koncepcji Odcinek: ul. Aleksandrowska – granica miasta w rejonie ul. Pancerniaków Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-63-17
Rozbudowa ul. Romanowskiej – planowana budowa 2015 r. Odcinek: ul. Aleksandrowska – osiedle Zielony Romanów
(dz. 36, 37, 39, 44, 47, 48/1, 48/7-11, 48/13, 48/15-17, 74/15-16, 78/2, 47/1, 155, 78/3, 155/1-2, 44/1, 39/1, 36/1, 48/22-24 obr. B-55)
Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23
Rozbudowa ul. Lipiec Reymontowskich Odcinek: ul. Bielicowa – ul. Łanowa 21/3, 20/6, 25/9, 25/18, 25/19, 25/20, 25/3, 25/15, 27/13, 24/2, 27/18, 27/16, 40, 41/12, 41/14, 41/1, 47/3, 46/1, 46/10, 41/10 obr. B-43 Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173 
tel. 638-49-23

 

Wydane decyzje administracyjne:r

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących planowanych inwestycji, dla których organem I instancji jest Prezydent Miasta Łodzi.r

Łódź-Bałuty

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.: 638-47-79, 638-47-03, 272-63-31)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
Decyzja Nr 130 
OŚR.III.7622/68/06
Budowa skrzyżowania ulic ul. Karskiego, Ogrodowa, Jerzego, Cmentarna
Decyzja Nr 80
OŚR.III.7626/41/09
Rozbudowa ulicy Smugowej na odcinku 0,57 km ul. Smugowa
Decyzja Nr 153
OŚR.III.7626/134/09
Rozbudowa ulicy Romanowskiej na odcinku od osiedla Zielony Romanów do ul. Aleksandrowskiej ul. Romanowska
Decyzja Nr 28
OŚR.III.7626/15/10
Rozbudowa ulic ul. Astrów, Bluszczowa, Cała, Cementowa, Czysta, Daliowa, Deszczyńskiego, Gibalskiego, Honorowa, Konwaliowa, Liliowa, Miętowa, Pierwiosnków, Powojowa, Stokrotki, Zaliwskiego
Decyzja Nr 32
OŚR.III.7626/19/10
Rozbudowa ulic ul. Akademicka, Cynowa, Dworzaczka, Góralska, Jakubowicza, Jeziorańska, Kacza, Kobaltowa, Książka, Księżycowa, Oksińskiego, Pirytowa, Platynowa, Promienna, Rżewskiego, Słowicza, Strusia, Szpacza, Taczanowskiego, Turystyczna, Uzdrowiskowa, Wczasowa, Zajączkowskiego
Decyzja Nr 33
OŚR.III.7626/20/10
Rozbudowa ulic ul. Chochoła, Hektorowa, Glebowa, Rodła, Uprawna, Zagonowa
Decyzja Nr 34
OŚR.III.7626/21/10
Rozbudowa ulic ul. Kaufmana, Okopowa
Decyzja Nr 35
OŚR.III.7626/23/10
Rozbudowa ulic ul. Setna, Ściegiennego
Decyzja Nr 36
OŚR.III.7626/17/10
Rozbudowa ulic ul. Dniestrzańska, Drwęcka
Decyzja Nr 44
OŚR.III.7626/48/10
Magazynowanie i transport odpadów ul. Św. Teresy 106 a
Decyzja Nr 83
OŚR.III.7626/75/10
Rozbudowa drogi ul. Woskowa
Decyzja Nr 100
OŚR.III.7626/71/10
Rozbudowa drogi ul. Klimatyczna
Decyzja Nr 109
OŚR.III.7626/116/10
Rozbudowa drogi ul. Konopna
Decyzja Nr 29
OŚR.III.6220/25/11
Rozbudowa drogi ul. Rojna
Decyzja Nr 38
OŚR.III.7626/151/11
Rozbudowa drogi ul. Inflancka
Decyzja nr 83
DIL-ÓSR-V.622.135.2012
Rozbudowa zakładu REMONDIS Sp. z o.o. o kompostownię tunelową ul. Swojska 4
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.: 638-44-30)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
UA-I.12.P.2011
24.03.2011
Budowa schroniska dla zwierząt ul. Opolska
dz. 31/14, 32/1
UA-I.20.2007
20.01.2007
Budowa cmentarza komunalnego ul. Brzezińska/Olkuska
DAR-UA-V.90.2015
31.03.2015
Rozbudowa ul. Lipiec Reymontowskich Odcinek od ul. Bielicowej do ul. Łanowej
Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.: 638-46-77, 638-43-64)
Nr i data
wydanej decyzji / 
znak sprawy
Rodzaj inwestycji Lokalizacja inwestycji
(adres, ew. nr działek/obręb)
DR-UA-II.4.2012
15.02.2012
Rozbudowa drogi ul. Romanowska na odc. od osiedla Zielony Romanów do ul. Aleksandrowskiej

 

 


Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.07.2017 21:22)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (28.08.2017 14:47)

Ilość odwiedzin: 6845

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
07.08.2017 17:05 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 16:57 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 16:57 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 16:56 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 15:09 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 15:09 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 15:05 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 14:32 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 14:27 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 14:25 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 14:23 Migracja danych Modyfikacja treści
07.08.2017 14:22 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:22 Migracja danych Utworzenie strony