Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - archiwum