Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2007 r.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi (2007-12-27)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Informuje, że w dniach od 28 grudnia 2007 roku do 17 stycznia 2008 roku wywieszone będą na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 i w jego delegaturach wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Aleksandra 51 (działka nr 108/2, obręb G-41) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich położonych w Łodzi przy ulicach: Aleksandra 51 i Rzemieślniczej 27,
 • al. 1 Maja 23 (działka nr 374, obręb P-9), w której następuje odpłatne przeniesienie, w trybie pisemnego przetargu ograniczonego, udziału Miasta Łodzi we współwłasności na rzecz jej współwłaściciela,
 • al. Hetmańskiej 9 (działka nr 142/92, obręb W-34) przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
 • ul. Goplańskiej 11/13 (działka nr 256/8, obręb B-49) przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wykaz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (2007-12-20)
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2007-12-10)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 10 grudnia 2007 r. do 30 grudnia 2007 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi i jego delegaturach wykaz:

przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód”, położonych w Łodzi przy:

 1. ul. Wiklinowej 13, 15, 17, obręb B-8, działka nr 350, KW LD1M/00038574/3,
 2. ul. Telimeny 4/6, ul. Telimeny 14/18, ul. Telimeny bn., obręb B-9, działka nr 5/8, cz. KW LD1M/00014711/2; działka nr 8/1, cz. KW LD1M/00056671/5, działka nr 10/55, cz. KW LD1M/00061239/3,
 3. ul. Wiceadmirała Zdzisława Studzińskiego bn., obręb B-9, działka nr 10/56, cz. KW LD1M/00061239/3,
 4. ul. Nastrojowej 12-24, obręb B-8, działka nr 337/9, KW LD1M/00168749/1,
 5. ul. Nastrojowej 26-38, obręb B-9, działka nr 220, KW LD1M/00168748/4,
 6. ul. Nastrojowej 40-54, obręb B-9, działka nr 215, cz. KW LD1M/00022586/5,
 7. ul. Nastrojowej 41-53, obręb B-9, działka nr 57/14, KW LD1M/00061241/0,
 8. ul. Nastrojowej 55-67, obręb B-9, działka nr 61/9, cz. KW LD1M/00064672/1,
 9. ul. Nastrojowej 56-66, obręb B-9, działka nr 216, KW LD1M/00066884/4,
 10. ul. Syrenki 25, 27, 29, 31, 33 obręb B-9, działka nr 221, KW LD1M/00170356/6,
 11. ul. Wiankowej 7-9, ul. Wodnika 5-9, obręb B-9, działka nr 217/4, cz. KW LD1M/00010687/6.
Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę (2007-12-07)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 7 grudnia 2007 roku do 27 grudnia 2007 roku wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 i jego Delegaturach niżej wymienione wykazy nieruchomości:

 1. przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  Obywatelskiej 56, działka nr 287, obręb G–01, KW LD1M/00000048/2

 2. przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Staromiejska” nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  Tamki 5/7, działka nr 63/10, obręb S–03, KW LD1M/00159017/5

 3. przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:

  1. Fryderyka Chopina 39/41, działka nr 130/110, obręb B–49, KW LD1M/00039960/3
  2. Łagiewnickiej 122, działka nr 35/188, obręb B–49, KW LD1M/00007757/4
  3. Stefana 11/17, działka nr 200/9, obręb B–49, KW LD1M/00008731/3
  4. Stefana 21, działka nr 198/7, obręb B–49, KW LD1M/00065495/3
  5. dr. Henryka Trenknera 31, działka nr 35/184, obręb B–49, KW LD1M/00034547/7
  6. Wspólnej bez numeru, działka nr 82/64, obręb B–49, KW LD1M/00040755/3.

 4. przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lipowej 43, działka nr 119/3, obręb P-19, KW LD1M/00098578/9

 5. przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 48 i Szczecińskiej 50 – działki nr 143/1 i 142/1, opisane w KW LD1M/00102019/5 i LD1M/00102003/0

 6. przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Laskowickiej 156, działka nr 82, obręb P-34 oraz przy ulicy Oskara Flatta 5, działka nr 86/2, obręb G-10 opisana w KW 35884

 7. przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  1. al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego bez numeru, działka nr 62/11, obręb P-22, KW 42885
  2. Plac Niepodległości, działka nr 133/26, obręb G-3, KW 105085
  3. ul. Rzgowskiej 17, działka nr 204/5, obręb G-3
Wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi (2007-11-29)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 30 listopada 2007 r. do 20 grudnia 2007 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi i jego delegaturach wykazy:

 1. przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I, położonych w Łodzi przy:

  1. ul. Juliusza Jurczyńskiego 2-8, obręb W-19, działka nr 207/33, KW 43565,
  2. ul. Rokicińska bez numeru, obręb W-19, działka nr 122/52, cz. KW 43565,
  3. ul. Władysława Szafera 10, obręb W-19, działka nr 122/49, KW 84016, działka nr 205/6, KW 61958,
  4. ul. Władysława Szafera 7b, obręb W-19, działka nr 206/6, KW 43565,
  5. ul. Służbowa 29b, obręb W-19, działka nr 208/1, KW 60925,
  6. ul. Juliusza Jurczyńskiego 30a, obręb W-19, działka nr 134/27, KW 84015,
  7. ul. Juliusza Jurczyńskiego 34b, obręb W-19, działka nr 209/10, KW61096.

 2. przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód”, położonych w Łodzi przy:

  1. ul. Motylowej 13, obręb B-6, działka nr 12/2, KW LD1M/00056130/1,
  2. ul. Pasiecznej 2/6, 8/12, obręb B-4, B-6, działki nr 19/41, 74/10, KW LD1M/000058431/5,
  3. ul. Biedronkowej 13, 15, 17, 28, obręb B-6, działki nr 117/3, 117/6, KW LD1M/00015386/1.

 3. przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Ketlinga 24/26 i ul. Onufrego Zagłoby 18/20, obręb W-35, działka nr 232/17, KW LD1M/00162348/8.
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garażu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicy Jana Kilińskiego 154 (2007-11-27)
Treść:

Załącznik
do zarządzenia Nr 1336/V/07
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 22 listopada 2007 r.

WYKAZ
przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garażu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicy Płk. Jana Kilińskiego 154, stanowiących własność Miasta Łodzi.

Lp.
Położenie nieruchomości
Nr księgi wieczystej
Obręb
Nr działki
Powierzchnia działki [ m² ]
Ilość lokali w budynku
1
2
3
4
5
6
7
1.
ul. Płk. Jana Kilińskiego 154
96197
W- 25
34/1
1511
23 lokale mieszkalne
2 lokale użytkowe
1 garaż

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), pierwszeństwo w nabyciu lokali przysługuje ich najemcom.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wartość lokali, gruntu i udziałów w prawie własności gruntu zostanie określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni, licząc od daty jego wywieszenia.

Termin publikacji: od dnia 27 listopada 2007 r. do dnia 17 grudnia 2007 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi (2007-11-22)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 26 listopada 2007 roku do 17 grudnia 2007 roku wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 i jego Delegaturach wykazy niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi,

 1. przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, działki położonej w Łodzi przy ulicy:

  Urzędniczej bez numeru, działka nr 490/8, obręb B – 28, KW 117 691

 2. przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

  harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 21, działka nr 55, obręb S – 02, KW 480

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), mogą złożyć wniosek w tym zakresie w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, pok. 464a, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta Łodzi (2007-11-26)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 26 listopada 2007 r. do 16 grudnia 2007 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi i jego delegaturach wykaz:

 1. przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ogniwo”, położonych w Łodzi przy:
  1. ul. Stefana Jaracza 16, obręb S-01, działka nr 462/5, KW LD1M/00024146/3,
  2. ul. Płk. Jana Kilińskiego 27/29, obręb S-01, działka nr 418/6, KW LD1M/00023355/4,
  3. ul. Marcina Kasprzaka 68, obręb B-45, działka nr 68/1, KW LD1M/00029256/2,
  4. ul. Klonowej 4, obręb B-45, działka nr 175/3, KW 45267.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi (2007-11-16)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 21 listopada 2007 roku do 11 grudnia 2007 roku wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 i jego Delegaturach wykazy niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi:

 1. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, działek położonych w Łodzi przy ulicy:
  1. Stanisława Małachowskiego bez numeru, działka nr 252/74, obręb S – 05, KW 5085
  2. Stanisława Małachowskiego bez numeru, działka nr 252/75, obręb S – 05, KW 5085
  3. Stanisława Małachowskiego bez numeru, działka nr 252/76, obręb S – 05, KW 5085
  4. Kłosowej 13, działka nr 136/5, obręb B – 37, KW 60 955
  5. Zapaśniczej bez numeru, działka nr 1746/24, obręb P – 23, KW LD1M/00129162/7
  6. Zapaśniczej bez numeru, działki nr 28/34 KW 125 642 i 29/33, KW LD1M/00119491/9 obręb P – 23
  7. Zapaśniczej bez numeru, działka nr 29/31, obręb P – 23, KW LD1M/00119491/9.

 2. przeznaczonych do sprzedaży drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych położonych przy ulicy:
  1. Demokratycznej 89/93, działka nr 451/40, obręb G - 41, KW LD1M/00164910/3,
  2. Tatrzańskiej 116, działka nr 27/140, obręb G -6, KW LD1M/00171101/1.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), mogą złożyć wniosek w tym zakresie w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, pok. 464a, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta Łodzi (2007-11-19)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 19 listopada 2007 r. do 10 grudnia 2007 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi i jego delegaturach wykazy:

 1. przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Towarzystwo Lokator” im. Franciszka Helińskiego, położonych w Łodzi przy:

  1. al. Tadeusza Kościuszki 117, obręb S-07, działka nr 16, KW LD1M/00030209/8,
  2. ul. Nawrot 76, obręb W-24, działka nr 86/1, cz. KW LD1M/00018720/6,
  3. ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4/8, obręb G-12, działka nr 377/7, KW 29477, działka nr 377/8, KW LD1M/00028726/1, działka nr 377/9, KW LD1M/00028818/3, działka nr 377/10, KW LD1M/00017396/8, działka nr 377/13, KW LD1M/00030049/8,
  4. ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 5/7, obręb G-12, działka nr 408/8, KW LD1M/00023873/1, działka nr 408/9, cz. KW LD1M/00022450/3,
  5. ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, obręb G-12, działka nr 469/14 i nr 469/15, KW LD1M/00025255/7, działka nr 469/16 i nr 469/17, KW LD1M/00033233/6, działka nr 469/18, KW LD1M/00025254/0,
  6. ul. Łącznej 11A, obręb G-12, działka nr 454/17, KW LD1M/00027448/1, działka nr 454/18, KW LD1M/00032963/5,
  7. ul. Szymona Szymonowica 14/18, obręb G-12, działka nr 424/2, KW LD1M/00026580/1.

 2. przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górna”, położonych w Łodzi przy:

  1. ul. Bolka Świdnickiego 25, 27, ul. Bolesława Szczodrego 26, obręb W-35, działka nr 199/2, KW LD1M/00084037/4,
  2. ul. Abrama Koplowicza 1, 8, 10, 11, 13, obręb W-21, działka nr 649, KW LD1M/00106577/2.

 3. przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Śródmieście”, położonych w Łodzi przy:

  1. ul. Nawrot 6, obręb S-06, działka nr 260, KW LD1M/00066854/5,
  2. ul. Wólczańskiej 155, obręb P-30, działka nr 16/1, KW LD1M/00017303/0,
  3. ul. Stanisława Wigury 20, 22, obręb S-07, działka nr 126, KW LD1M/00004792/0.

 4. przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Agnieszka”, położonej w Łodzi przy:

  1. Al. Włókniarzy 238, 238a, 240, 240a, obręb P-18, działka nr 13/5, KW LD1M/00081571/8.

Wykaz dotyczący odpłatnego przeniesienia, w trybie bezprzetargowym, udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Demokratycznej 12 (2007-11-12)
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od 14.11.2007 r. do 4.12.2007 r., wywieszony jest wykaz, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1280/V/07 w sprawie odpłatnego przeniesienia, w trybie bezprzetargowym, udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Demokratycznej 12 na rzecz jej współwłaściciela.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych (2007-11-12)
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od 14.11.2007 r. do 4.12.2007 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, położonych w Łodzi przy:
 • ul. Brukowej 20
 • ul. Tatrzańskiej 116

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (2007-11-12)
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od 14.11.2007 r. do 4.12.2007 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w Łodzi przy:
 • al. Tadeusza Kościuszki 47
 • ul. Tokarskiej 10/12
 • ul. Przestrzennej 96

Wykazy dotyczące przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonych w Łodzi (2007-10-29)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 31 października 2007 r. do 20 listopada 2007 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i jego Delegaturach wywieszone będą wykazy dotyczące przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • al. Jana Pawła II (część działki nr 1/37, o pow. 4,8 m2, obręb P-28); ul. Wojska Polskiego 200 (część działki nr 47/1, o pow. 4,8 m2, obręb B-52); ul. Elbląska 1 (część działki nr 116, o pow. 1 m2, obręb G-39) – dzierżawa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz - (część działki nr 24/43, o pow. 2998 m2, obręb P-36) – dzierżawa w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (2007-10-29)
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego Delegatur, w dniach od 29.10.2007 r. do 18.11.2007 r., wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Łodzi przy:

 • ul. Smugowej 19,
 • ul. Wersalskiej 50,
 • Piramowicza 11/13,
 • Wedmanowej 6a.