Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Archiwum 2008 r.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (2008-12-19)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 23 grudnia 2008 r. do dnia 12 stycznia 2009 r. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą następujące wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

 1. przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej:
  • Lutomierskiej 152/154, działka nr 12/24, o powierzchni 26 m2, KW LD1M/00005334/9, w obrębie B-45, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej;
  • Turoszowskiej 16, działka nr 75/35, o powierzchni 151 m2, KW LD1M/00028236/9, w obrębie B-44, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.

 2. przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
  • Cepowej 3, działka nr 70, o powierzchni 980 m2, KW LD1M/00092904/2, w obrębie B-32,
  • Konopnickiej 21, działka nr 52, o powierzchni 2 239 m2, KW LD1M/00076047/8, w obrębie G-30.
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych (2008-12-15)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 17 grudnia 2008 roku do 6 stycznia 2009 roku wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 i jego Delegaturach oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykazy niżej wymienionych nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 1. ul. Zbocze 1-35 (część działki nr 310/115 w obrębie geodezyjnym W-12) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie. Jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców posesji położonych w Łodzi przy ul. Zbocze 25 i ul. Zbocze 27,
 2. ul. Przylesie bez numeru (część działki nr 697/38 w obrębie geodezyjnym W-40) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie. Jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu,
 3. ul. Nery bez numeru (część działki nr 47/6 w obrębie geodezyjnym W-39) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie. Jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu,
 4. ul. Wschodniej 10 i 12 (część działek nr: 165 i 166 w obrębie geodezyjnym S-1) przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
 5. ul. Bobowej 4 (działka nr 185/12 w obrębie geodezyjnym P-6) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do odpłatnego przeniesienia, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej (2008-12-05)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 9 grudnia 2008 r. do 29 grudnia 2008 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 i w siedzibach delegatur Urzędu Miasta Łodzi wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • al. 1 Maja 39 (działka nr 237/1 w obrębie P-9), w której udział miasta Łodzi przeznaczony jest do odpłatnego przeniesienia, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
 • ul. Komunalnej 6 (działka nr 113 w obrębie G-40), w której udział miasta Łodzi przeznaczony jest do odpłatnego przeniesienia, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
 • ul. Pabianickiej 159 i Pabianickiej 161 (działki nr 470/1 i 471/1 w obrębie G-23), przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
 • ul. Demokratycznej 114 (część działki nr 346/31 w obrębie G-25) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do odpłatnego przeniesienia, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej współwłaściciela oraz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat (2008-11-28)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 3 grudnia 2008 r. do 23 grudnia 2008 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 i w siedzibach delegatur, wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ulicy Przewodniej 25 (działka nr 132/1 w obrębie G-41), w której udział miasta Łodzi przeznaczony jest do odpłatnego przeniesienia, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej współwłaściciela,
 • ulicy Podjazdowej 15 (działka nr 82 w obrębie P-4) i ulicy Sołeckiej 15 (działka nr 88/3 w obrębie W-18), przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 51 (2008-11-14)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 8 listopada 2008 roku do 18 grudnia 2008 roku wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 i jego Delegaturach oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykazy niżej podanej nieruchomości:

 • przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 51 (działka nr 99, obręb P-19)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ulicy Franciszka Helińskiego 10 (2008-11-21)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 25 listopada 2008 roku do 15 grudnia 2008 roku wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 i jego Delegaturach, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi:

 • przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ulicy: Franciszka Helińskiego 10, działka nr 10/17, obręb B–9, KW LD1M/00025882/1.
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie oraz do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (2008-11-07)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 13 listopada 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej:
  • przy ul. Rzgowskiej 76 (część działki nr 92/1, o pow. 153 m2, obręb G-14, KW 38620),
  • przy ul. Sianokosy bez numeru (część działki nr 4/2, o pow. 1510 m2, obręb B-3, KW 143830 oraz część działki nr 4/10, o pow. 1067 m2, obręb B-3.

 2. oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie. Jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu:
  • przy ul. Marmurowej 24 (działka nr 94/3, o pow. 3,1987 ha, obręb W-4, KW 10275),
  • przy ul. Opolskiej 51 (działka nr 92/2, o pow. 1,7051 ha, obręb W-4, KW 10275),
  • przy ul. Opolskiej bez numeru (działka nr 93/4, o pow. 1,9686 ha, obręb W-4, KW 129980),

 3. sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:
  • przy ul. kpt. pilota Franciszka Żwirki 19 (działka nr 50/25, o pow. 627 m2, obręb P-30, KW LD1M/00139402/5).
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Jana 4 przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (2008-11-04)
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, siedzibach jego Delegatur oraz na stronie internetowej Urzędu, w dniach od 06.11.2008 r. do dnia 26.11.2008 r. , wywieszony jest wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Jana 4 przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech w drodze bezprzetargowej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie oraz, w których udział miasta Łodzi przeznaczony jest do odpłatnego przeniesienia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (2008-10-27)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 30 października do 19 listopada 2008 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Zamulnej 5 (działka nr 106/1 w obrębie geodezyjnym G-50) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech w drodze bezprzetargowej, na rzecz wnioskodawcy, który uzyskał pozwolenie na budowę,
 • ul. Skalnej bez numeru (część działki nr 233/2 w obrębie geodezyjnym W-11) i al. Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego bez numeru (część działki nr 330/18 w obrębie geodezyjnym P-27) przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników,
 • ul. Rymanowskiej bez numeru (części działki nr 216/4, obręb geodezyjnym G-13) przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie. Jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu,
 • ul. Wojska Polskiego 124-128 (część działki nr 181/85 w obrębie geodezyjnym B-50) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech w drodze bezprzetargowej, na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 128/1,
 • ul. Króla Władysława Warneńczyka 4/6 (działka nr 5/1 w obrębie geodezyjnym G-28) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat 3 w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika- właściciela nieruchomości przyległej położonej w Łodzi przy ul. Króla Władysława Warneńczyka 4/6 (działka 5/3),
 • ul. Alojzego 9a (działka nr 374/1 w obrębie geodezyjnym G-24) w której udział miasta Łodzi przeznaczony jest do odpłatnego przeniesienia, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny” (2008-10-29)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 29 października 2008 r. do 18 listopada 2008 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi i jego delegaturach wykaz: przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego posiadacza – Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny”, położonej w Łodzi przy:

 1. ul. Władysława Łokietka 1, obręb G – 29, działka nr 359, KW LD1M/00058097/1.
Wykaz przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź” (2008-10-27)
Wykaz przeznaczonej do sprzedaży, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” (2008-10-27)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (2008-10-20)
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej oraz do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej (2008-10-10)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 14 października 2008 r. do 3 listopada 2008 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej:
  • przy ul. Laskowickiej 137 (część działki nr 42, o pow. 200 m2 , obręb P-34, KW LD1M/00132030/7),
  • przy ul. Laskowickiej 138 (część działki nr 92, o pow. 730 m2, obręb P-34, KW LD1M/00132191/3),
  • przy ul. Laskowickiej 138a (część działki nr 91, o pow. 60 m2, obręb P-34, KW LD1M/00133369/9),
  • przy ul. Pienistej 74 (część działki nr 41/11, o pow. 1230 m2, obręb P-34, KW LD1M/00133369/9),
  • przy ul. Generała Stanisława Maczka bez numeru (część działki nr 40/9, o pow. 90 m2, obręb P-34, KW LD1M/00147674/1),

 2. sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej:
  • przy ul. Zakładowej 45 (działka nr 219/11, o pow. 32 m2, obręb W-35, KW LD1M/00193755/0).
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, do sprzedaży w drodze przetargu, do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej oraz do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu nieograniczonego (2008-10-03)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 7 października 2008 roku do 27 października 2008 roku wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 i jego Delegaturach oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykazy niżej wymienionych nieruchomości:

 1. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych, położonych w Łodzi przy ulicach: Starorudzkiej 10/12 (działki nr: 506/7 i 513, obręb G-41), Wólczańskiej 125 (działka nr 177/2, obręb P-20) oraz Karolewskiej 45/47 (działka nr 16/4, obręb P-18),
 2. przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy ulicach: Zgierskiej 214 (działka nr 66/23, obręb B-6), Brzezińskiej 27a (działka nr 11/7, obręb W-7) oraz Rzgowskiej 96 (działka nr 104/2, obręb G-16),
 3. przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, położonych w Łodzi przy ul. Ikara 33 (część działki nr 595/1, obręb G-53), 35 (część działki nr 596, obręb G-53), 37 (część działki nr 597/1, obręb G-53), 41 (część działki nr 599, obręb G-53) oraz część działki nr 598/3, obręb G-53,
 4. przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Łodzi przy ul. Nery 15 (działka nr 54/1, obręb W-39).
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej (2008-09-25)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 1 października 2008 r. do 21 października 2008 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach jego delegatur wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej:
  • przy ul. Franciszkańskiej 122 (działka nr 410/1, o pow. 491 m2 , obręb B-49, KW 31673),

 2. oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie. Jeżeli w okresie publikacji wpłyną kolejne wnioski, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu:
  • przy ul. Żwawej 3 (działka nr 377, o pow. 651 m2 , obręb G-41),
  • przy ul. Lotniczej 35 (działka nr 45, o pow. 643 m2 , obręb G-22),
  • przy ul. Srebrnej 16 (działka nr 310, o pow. 754 m2 , obręb B-29),

 3. sprzedaży, w drodze przetargu:
  • przy ul. Wójtowskiej 21 (działka nr 361, o pow. 706 m2 , obręb G-12, KW LD1M/00107581/0)
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego (2008-10-06)
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi (2008-10-01)
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej (2008-09-24)
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 25 września 2008 roku do 15 października 2008 roku wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 i jego Delegaturach oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi wykazy niżej wymienionych nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 1. ul. Wójtowskiej 16 (działka nr 391 w obrębie geodezyjnym G-12) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
 2. ul. Wójtowskiej 18 (działka nr 395/1 w obrębie geodezyjnym G-12) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
 3. ul. Obywatelskiej bez numeru (działki nr: 100/124, 100/126, 100/128 i 100/130 w obrębie geodezyjnym P-36) przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej przy ul. Obywatelskiej 115,
 4. ul. Piotrkowskiej 233/235/241 (działki nr: 13/15, 15/17, 15/24, 15/25, 13/16, 13/17, 13/18 i 15/23) i ul. Wólczańskiej 196 (działka nr 16/1) przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (2008-09-19)